Forretningsplan og finansiering af opstartsvirksomheder og SMV’er

Nyt valgfag vil sikre, at studerende med iværksætterdrømme besidder den rette viden og færdigheder om finansieringen af deres virksomhed – dette kobles med kompetencer inden for rådgivning.

Det er afgørende for en opstartsvirksomhed, at der findes adgang til finansieringskilder, herunder især startkapital og løbende kapitaltilførsel. Hvis denne adgang findes, kan virksomheden udnytte sit potentiale til overlevelse, vækst og innovation. Desværre lider mange opstartsvirksomheder i Danmark under manglende finansieringsmuligheder og egenkapital.

Projektet giver viden og færdigheder til potentielle iværksættere blandt de studerende, og som derfor oplever udfordringen med at få finansieret opstart eller vækst af deres virksomhed. Samtidig giver projektet viden og færdigheder til studerende, som på sigt bliver potentielle rådgivere for start-ups. Denne mulighed er unik i uddannelsesverdenen.

Den studerende opnår viden og færdigheder i at udarbejde fyldestgørende forretningsplaner med sans for omfang, detaljeringsgrad, finansiering, fokusområder og meget mere.

Valgfaget vil bidrage til at løse grundlæggende udfordringer for iværksættere og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Projektet sigter i denne forbindelse på at ruste den vækstmotiverede iværksætter til de første trin i opstartsvirksomhedens udvikling.

Udbytte

Valgfaget vil sikre, at studerende opnår ovenstående kompetencer og derfor kan drage nytte af den unikke kobling af iværksætteri og rådgivning.

Valgfaget forventes at blive et selvstændigt valgfag på tværs af Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser med særlig fokus på uddannelsesretninger inden for entreprenørskab, markedsføring, finans og jordbrug.

Projektet vil udvikle cases til undervisningsbrug.

Samarbejdspartnere

Dansk Iværksætter Forening

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: 1. august 2014 – 28. februar 2015

Projektleder: Peter Locht

Peter Locht

Kontakt

Peter Locht

lektor

Mail: plo@eaaa.dk

Telefon: 3119 3088