Entreprenørskab på Agro Business Manager

Projektet undersøger muligheden for en videregående uddannelse for iværksættere og entreprenører inden for jordbrug.

En videreudvikling af undervisningsforløb for jordbrugsøkonomi og driftsledelse gør Erhvervsakademi Aarhus i stand til at klargøre studerende til at arbejde entre- og intrapreneurielt.

Efter første semester af det nye speciale ’Agro Business Manager’ blev afviklet, var det oplagt at tilføje yderligere kompetencer inden for innovation og entreprenørskab. Dette udviklingsprojekt søgte derfor at videreudvikle fag, eksaminer og projekter.

Uddannelsen er især målrettet kommende selvstændige inden for jordbruget.

Projektet ville:

  • give den studerende redskaber til at udfolde kreative og innovative egenskaber i små og mellemstore jordbrugsvirksomheder.
  • understøtte og udvikle den studerendes skabertrang og iværksætterlyst gennem viden og forståelse for innovative processer, vækst og markedsføring.
  • give den studerende færdigheder i at anvende intraprenørskab i mellemstore jordbrugsvirksomheder, der befinder sig i en branche med stærk konkurrence på globale markeder.
  • sikre, at den studerende opnår færdigheder i at gennemføre forandringsprocesser strategisk og taktisk.

Udbytte

Projektet ville sikre, at den studerende har stor mulighed for at skabe værdi i fødevaresektoren. De studerendes viden, færdigheder og kompetencer kan være afgørende for egen og/eller virksomhedens tilpasningsevne til nye markeder og dermed økonomiske formåen.

Samarbejdspartnerne ønskede, at studerende fra denne studieretning uddannes til at være exceptionelt gode til at se omlægningsmuligheder, nye veje at gå og bliver handlekraftige. De studerende vil trække spor for andre unge i jordbruget og dermed være en værdiskabende faktor.

Samarbejdspartnere

Landets landbrugsskoler og Landbrugets Lederuddannelser.

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. maj 2014 – 30. september 2014
  • Projektleder: Tove Kjærgaard