Digitalisering af eksamensadministration

Projektet søger at høste potentialet af en øget digital tilgang til eksamensadministration og resulterer i nyt ressource- og flowoptimerende it-system.

Projektet har til formål at give de deltagende uddannelsesinstitutioner mulighed for at høste potentialerne af en øget digital understøttelse af eksamensadministration – både i forhold til kommunikation med de studerende og i forhold til institutionernes ressourceanvendelse.

I projektperioden vil der blive gennemført et udbud med henblik på at indkøbe et nyt administrativt it-system, der giver muligheden for at implementere nye og mere effektive processer i eksamensadministrationen på de involverede institutioner. Heri indgår afdækning af muligheder gennem indhentning af erfaringer fra et lignende projekt på de danske professionshøjskoler.

I første del af projektperioden udarbejdes en kravspecifikation, hvorefter der gennemføres en udbudsproces. Til slut implementeres løsningen hos pilotbrugere og efterfølgende i fuld skala blandt involverede institutioner.

Udbytte

En implementering af nyt it-system til håndtering af digitale eksamensadministrationsprocesser vil give effekter inden for kvalitet og produktivitet. Dette omhandler for eksempel følgende:

  • Et mere strømlinet flow med færre fejlekspeditioner for eksempel i håndteringen af skriftlige eksamensopgaver i fremsendelsen til eksaminator og censor
  • Fleksibilitet for studerende i forhold til, hvornår de kan tilmelde sig eksaminer
  • Større overblik for administratorer og studieadministration
  • Mindre ressourceanvendelse på administrativ håndtering i forbindelse med eksamen samt følgeaktiviteter fx lokalebooking, forplejning mv.

Samarbejdspartnere

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. januar 2014 – 30. juni 2015
  • Projektleder: Peter Locht
Peter Locht

Kontakt

Peter Locht

lektor

Mail: plo@eaaa.dk

Telefon: 3119 3088