Vandbakterier i olieindustrien

Projektet udvikler analysemetoder til at bestemme koncentrationen af bakterier, som forudsiger problemer i olievindingssystemerne; forsuring og biokorrosion.

Bakterier forudsiger en række problemer i olievindingssystemer, som pålægger industrien øgede omkostninger. Projektet vil anvende moderne molekylære metoder og udvikle analysemetoder, der kan bestemme bakteriekoncentrationen i vand fra olieproduktion. Det er et vigtigt redskab for processtyring og optimering i olieindustrien.

Praksisnære cases

Projektets resultat er et udbud af måling af mikroorganismerne som en ydelse for industrien. Projektet resulterede i cases, som er brugt i undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus. Derudover blev resultaterne præsenteret under Reservoir Microbiology Forum 2015.

Forundersøgelser

Der vil anvendes prøvetagning, kvantitative PCR (qPCR) og Næste Generations Sekvensanalyse (NGS). De vigtige grupper af organismer skal kunne tælles i systemet fx sulfatreducerende organismer, metanogener, jernreducerende og jernoxiderende organismer.

Vi forventer også, at der er en række inhiberende stoffer fra olien, rust og rørlægninger, der kan forstyrre målingerne. Vi skal derfor kontrollere for inhibering i prøverne, og hvis det er tilfældet, udvikler vi processer som kan reducere deres negative effekt på resultaterne.

Identifikation af bakteriearter

Olie og gas er en vigtig kilde til energi og råmaterialer for den moderne verden. Ingeniørfirmaer rådgiver olieindustrien, men de mangler værktøjer, der kan løse disse problemstillinger, da de nuværende analysemetoder ikke kan linke problemerne til bestemte bakteriearter i systemet.

Bakterier forudsiger en række problemer i olievindingssystemer:

  1. Nogle bakteriearter producerer svovlbrinte, som skal fjernes fra råolien, før den raffineres, og dette medfører en betydelig udgift.
  2. Bakterievækst på indersiden af olierør fremmer rustning, og rørene skal skiftes oftere. Dette pålægger også en stor udgift, ikke mindst pga. tabt produktion, mens rørene skiftes.

Samarbejdspartnere

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: marts 2015 – juli 2015
  • Projektleder: Aaron Marc Saunders
  • Projektets officielle titel: Forstudie til undersøgelser af bakterier i vand i olieindustrien