Tillid og ledelse

Forskningsprojektet undersøger, hvordan danske og britiske mellemlederes tillid til topledelsen påvirker disse toplederes ledelsesadfærd og forandringssucces.

Tillid og ledelsesadfærd

Formålet med projektet er at identificere ’the black box’ for hvordan mellemlederes tillid til topledelsen udløser støtte og facilitering, eller opgaveorientering- og form, ledelsesadfærd i løbet af implementering af organisatorisk forandring og hvordan dette bidrager til succes eller fiasko.

Projektet er et fælles forskningsprojekt mellem Danmark og Storbritannien.

Tillidens ’black box’

Projektets resultater forventes at blive kommunikeret gennem lokale og internationale seminarer og konferencer samt internationale praksisnære og akademiske tidsskrifter.

Følgende elementer vil blive kommunikeret:

  • Tillidselementer i den danske og britiske kontekst
  • Strategier og teknikker til at bygge og lede tillid mellem top- og mellemledelse
  • Ledelsesadfærdstyper, som med størst sandsynlighed vil blive udvist af topledere som resultat af mellemledernes tillid til dem
  • Kilder til succes (eller fiasko) i forandringsimplementering

Hvorfor studere tillid?

Der er en overflod af publiceret viden med forsøget på at forstå tillid fra perspektiver som organisationens tillid til medarbejdere, medarbejdernes tillid til deres nærmeste ledere og medarbejdernes tillid til topledelsen.

Dette forskningsprojekt vil udvide rollen af tillids påvirkning på ledelsesadfærd og vil finde ud af, hvordan adfærden bidrager til succesfuld forandringsimplementering.

Tillidskonceptet er relevant på alle niveauer i organisationen. Resultaterne af projektet kan hjælpe organisationer med at bygge og lede tillid effektivt og især i svære situationer, hvor forandring skal implementeres.

Forskningsprojektets resultater

Samarbejde med Southampton University Business School

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 15. april 2015 - 30. juni 2016
  • Projektleder: Liza Castro Christiansen
  • Projektets officielle titel: How trust impacts on leadership