Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter - fra midler til resultater

Forskningsprojektet vil afdække de mønstre og den læring, der har været i forbindelse med professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes måde at omsætte midlerne inden for ordningen 'Praksisnær Innovation'.

Formålet med projektet er at lave en systematisk indsamling af erfaringerne med de praksisnære innovationsprojekter. Projektet vil undersøge de mange typer af samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

Med afsæt i 26 projekter på landsplan skal de enkelte praksisnære innovationsprojekter analyseres. På Erhvervsakademi Aarhus er det Fonden Føniks, som er blevet valgt.

Se Erhvervsakademi Aarhus’ aktuelle praksisnære innovationsprojekter

Hvordan understøtter vi innovation og vækst i virksomhederne?

Projektets mål er at undersøge, hvilke kompetencer og metoder der er blevet brugt til at understøtte innovation og vækst i virksomhederne. Derudover vil projektet dokumentere og systematisere den viden, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne har udviklet i samarbejde med virksomhederne.

Hertil vil projektet udvikle et undersøgelsesdesign til opsamling af viden hos de tre aktører: virksomheder, erhvervsakademier og studerende - med inddragelse af en forsker fra Aarhus Universitet.

Resultater

Videndeling mellem sektorer og aktører

Der skal afholdes en workshop i 2015 med repræsentanter fra både professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, samt en konference med interessenter fra uddannelsessektoren og virksomheder.

Opsamling på national innovationsstrategi

Som følge af den nationale innovationsstrategi afsatte regeringen midler til at fremme samarbejdet mellem praksisnære uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Formålet med samarbejdet var, at videninstitutionerne skulle løse konkrete udfordringer i virksomhederne og samtidig selv blive yderligere kvalificeret på dette område. Ordningen er nu ved at nå sin planlagte afslutning, og dette projekt vil samle op på processen – fra start til slut.

Samarbejdspartnere i projektet

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: august 2014 – december 2015
  • Projektleder: Lea Sørensen

Projektet er interessant, da dette felt ikke tidligere har været så grundigt afdækket. UC Sjælland og Erhvervsakademi Aarhus har en fælles interesse i at generere viden om, hvordan innovationsprojekter lykkes og skaber værdi. Vi får mulighed for at blive klogere på de vilkår og betingelser, der er for at lave praksisnær innovation og hvilke effekter og virkninger, disse projekter skaber hos studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder.

Jonas Sprogøe, forskningsprogramleder, UC Sjælland

Som udefrakommende konsulent er min rolle er have ’det eksterne’ blik på. Et validerende blik, der giver modspil til akademiets selvforståelse, understøtter et læringsperspektiv, der ikke er påvirket af ’systemets forsvarsmekanismer’ og bidrager til nytænkning af akademiets vidensopsamling og forskningsdesign,

Lisbeth Christensen, cand.mag., indehaver af virksomheden Lisbeth C - Innovation og Læring og tidligere chefkonsulent i Teknologisk Institut
Lea Sørensen

Kontakt

Lea Sørensen

chefkonsulent

Mail: leso@eaaa.dk

Telefon: 7228 6121