Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter - fra midler til resultater

Forskningsprojektet vil afdække de mønstre og den læring, der har været i forbindelse med professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes måde at omsætte midlerne inden for ordningen 'Praksisnær Innovation'.

Formålet med projektet er at lave en systematisk indsamling af erfaringerne med de praksisnære innovationsprojekter. Projektet vil undersøge de mange typer af samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

Med afsæt i 26 projekter på landsplan skal de enkelte praksisnære innovationsprojekter analyseres. På Erhvervsakademi Aarhus er det Fonden Føniks, som er blevet valgt.

Se alle Erhvervsakademi Aarhus’ praksisnære innovationsprojekter

Hvordan understøtter vi innovation og vækst i virksomhederne?

Projektets mål er at undersøge, hvilke kompetencer og metoder der er blevet brugt til at understøtte innovation og vækst i virksomhederne. Derudover vil projektet dokumentere og systematisere den viden, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne har udviklet i samarbejde med virksomhederne.

Hertil vil projektet udvikle et undersøgelsesdesign til opsamling af viden hos de tre aktører: virksomheder, erhvervsakademier og studerende - med inddragelse af en forsker fra Aarhus Universitet.

Værktøjsbog

Der vil blive publiceret en værktøjsbog, enten som beskrivelse af innovationsredskaber eller empiriske funderede teoretiske diskussioner af betingelserne for at lave praksisnære innovationsprojekter.

Videndeling mellem sektorer og aktører

Der skal afholdes en workshop i 2015 med repræsentanter fra både professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, samt en konference med interessenter fra uddannelsessektoren og virksomheder.

Opsamling på national innovationsstrategi

Som følge af den nationale innovationsstrategi afsatte regeringen midler til at fremme samarbejdet mellem praksisnære uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Formålet med samarbejdet var, at videninstitutionerne skulle løse konkrete udfordringer i virksomhederne og samtidig selv blive yderligere kvalificeret på dette område. 
Ordningen er nu ved at nå sin planlagte afslutning, og dette projekt vil samle op på processen – fra start til slut.

Samarbejdspartnere i projektet

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: august 2014 – december 2015
  • Projektleder: Lea Sørensen

Vil du vide mere? Kontakt Lea Sørensen

Vil du have resultaterne?

Hent værktøjsbogen, de 9 anbefalinger og analysen helt gratis.

Hent e-bøger

Billeder fra afslutnings-konference

Samarbejde med UC Sjælland

Forskningsprogramleder Jonas Sprogøe fra UC Sjælland fortæller om samarbejdet.

Læs mere

"Relevant og interessant projekt"

Lisbeth Christensen fra konsulentvirksomheden Lisbeth C - Innovation og Læring fortæller om samarbejdet.

Læs mere