Sæt fokus på trivsel

Forskningsprojektet undersøger, hvad der sker, når en organisation sætter fokus på trivsel.

Projektet er et forskningsprojekt om trivsel, der har til hensigt at undersøge, hvordan man kan fremme trivsel blandt sine medarbejdere. Dette er interessant, da adskillige forskningsartikler har dokumenteret, at medarbejdere, som trives, præsterer bedre og har det bedre både psykisk og fysisk.

Projektet afprøver selvbestemmelsesteori (SDT) i praksis og vil indeholde en redegørelse af, hvad forskningen siger, der påvirker vores trivsel. På baggrund af dette laves en intervention for en gruppe af medarbejdere og en leder på Erhvervsakademi Aarhus. Dette analyseres efterfølgende og perspektiveres ind i Erhvervsakademi Aarhus som uddannelsesinstitution - teoretisk og praktisk.

Oplæg om trivsel of ledelse

Projektet vil munde ud i forskellige oplæg med fokus på trivsel og ledelse.

Ingen er uenige i trivsel, men hvordan gør man det?

Der er i dag videnskabeligt belæg for, at medarbejdere, der trives, både har det bedre og præsterer bedre. Der er således ikke et argument for, at vi ikke skal trives på arbejdspladsen. Så det er ikke et spørgsmål om, der skal være fokus på trivsel, men rettere et spørgsmål om hvordan.

Dertil har forskningen om selvbestemmelsesteorien nogle klare bud og har vist gode resultater inden for mange domæner, såsom sundhedsvæsenet, skoler og uddannelsesinstitutioner samt organisationer. Det er bergænset, hvor meget forskning der er lavet om SDT i organisationer i Danmark, og det er derfor interessant, om de mange veldokumenterede resultater kan reproduceres i en organisation på Erhvervsakademi Aarhus.

Resultater

Samarbejde med multimedieuddannelsen

Multimedieuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus har været genstand for interventionsforløbet, som deltager i projektet.

Samarbejde med Aarhus Universitet

Der er indgået et samarbejde med Hans Henrik Knoop, lektor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. januar 2017 – 1. marts 2018
  • Projektleder: Bo Leervad Christensen
Ulla Haahr

Kontakt

Ulla Haahr

forskningschef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004