Øget overlevelse blandt pattegrise

Forskningsprojekt har skabt værktøjer til at forbedre overlevelse blandt pattegrise.

Dette projekt har bidraget til værktøjer til primærproducenterne inden for svinesektoren med henblik på at forbedre overlevelsen blandt pattegrise. Dødeligheden skal blandt andet afhjælpes ved en mere kontinuerlig opfølgning på erfaringerne og bedre kommunikation mellem medarbejdere.

Nye applikationer som værktøjer

Projektet resulterede i to applikationer, som studerende fra Erhvervsakademi Aarhus har været med til at udvikle.

  1. En elektronisk ”F-skive”, som hjælper med at overvåge et faringsforløb, hvor det er muligt at trække statistik ud fra antallet af levende og døde grise over en periode.
  2. En applikation til arbejdsdeling, hvor svineproducenterne kan følge med i arbejdsopgaver og gennemførelser af disse.

Begge applikationer har været i afprøvning hos flere landmænd med henblik på tilpasning og optimering.

Afprøvningen af første version af den elektroniske F-skive var rigtig positiv. Med enkelte mindre korrektioner vil det være et godt supplement til dagligdagen og helt sikkert være med til at sætte fokus på overlevelsesevnen blandt pattegrise. Applikationen indeholder mange gode funktioner og kan blive en god hjælp til oplæring af nyt mandskab. F-skiven hjælper med at indarbejde de gode rutiner i forbindelse med at tilse farende søer. Applikationen vil være god til mindre produktioner, hvor den samme mand har andre ansvarsområder ud over farestalden.

Kresten Lorenzen, Tingvejgaard

Beregn økonomisk gevinst af højere overlevelse

Selve formidlingen og videnspredning af projektet er rettet mod svineproducenter, rådgivere inden for landbrug og studerende i landbrugskredse. Det bliver formidlet fra SEGES gennem følgende:

  • Hjemmesiden www.pattegriseliv.dk, som fungerer som et kampagnesite.
  • Potentialeberegner på hjemmesiden giver svineproducenterne mulighed for at beregne den økonomiske gevinst ved at forbedre effektiviteten angående overlevelsesevnen blandt pattegrise.
  • Facebook-side.

Nedbringelse af dødelighed er en udfordring

Udfordringen for den danske svinesektor er, at få flere grise til at overleve, da det både er en økonomisk og velfærdsmæssig udfordring. Dette sker blandt andet ved at mindske antallet af dødfødte grise og døde før fravænning. Der dør dagligt 25.000 pattegrise.

Samarbejde med SEGES

Projektet var et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og SEGES (Videncenter for Svineproduktion), som resulterede i kampagnen ”PattegriseLIV”.

Øvrige samarbejdspartnere

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: april 2014 – december 2014
  • Projektleder: Andreas Weber
  • Officielle projekttitel: Hyoakademiet – Videnstransfer