Ny tilgang til efter- og videreuddannelse af ledere

Forskningsprojektet undersøger, hvordan transfer og transformativ læring kan fremmes på efter- og videreuddannelserne for ledere, ved at tage udgangspunkt i den enkelte leders konkrete udfordringer i dagligdagen.

Uddannelse med afsæt i praksis

Projektet undersøger, hvordan udbyttet for lederne kan blive større, ved at undervisningen i højere grad tager afsæt i ledernes efterspørgsel efter viden og kompetencer.

Projektet vil opsamle og bearbejde erfaringerne fra forsøgsprojektet Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere”, som blev skabt i samarbejde med Aarhus Kommune.

Projektet vil udlede pædagogiske metoder og anbefalinger, som skal indgå i udviklingen af efter- og videreuddannelserne på erhvervsakademierne for at sikre en høj grad af transfer og transformativ læring.

Hvad er transfer og transformativ læring?

Begrebet transfer forholder sig til i hvor høj grad, og hvordan det lærte bliver anvendt i den konkrete praksis. Transformativ læring handler om, hvordan læring kan påvirke identiteten.

Workshops

Der blev afholdt workshops i juni 2016, hvor projektets resultater blev formidlet, for at kvalificere erhvervsakademiernes arbejde med at anvende projektets anbefalinger og metoder på efter- og videreuddannelserne.

Forskningsprojektet er formidlet i en faglig artikel, som vil være særlig relevant for undervisere i ledelse samt kommuners og virksomheders HR-afdelinger.

Udvikling af uddannelsens set-up

”Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere” er en efteruddannelse på Erhvervsakademi Aarhus, som er skræddersyet til den enkelte leder, hvor en stor del af pensum er individuel og afhænger af den enkelte leders konkrete praksisnære udfordringer. Undervisningen foregår som en kombination af individuel coaching og holdundervisning.

Forud for projektet og i forbindelse med udviklingen af ”Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere”, interviewede vi en række ledere i Aarhus Kommune for at undersøge, hvad der kunne få dem til at deltage i efter- og videreuddannelse. Resultatet pegede på, at i en travl hverdag skal efter- og videreuddannelse være meget konkret og umiddelbart kunne anvendes i opgaveløsningen. Derfor besluttede vi at nytænke Erhvervsakademi Aarhus’ pædagogik med udgangspunkt i den enkelte leders daglige praksis og de udfordringer, de møder.

Resultater

Samarbejde med Aarhus Kommune

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. august 2015 – 30. juni 2016
  • Projektleder: Ole Legarth Ernst
  • Projektets officielle titel: Arbejdspladsnær læring, fra push til pull
Ole Legath Ernst

Kontakt

Ole Legarth Ernst

chefkonsulent

Mail: olee@eaaa.dk

Telefon: 7228 6116