Ny app til avanceret genoplivning

Dette projekt har udviklet en applikation til avanceret genoplivning. Applikationen vejleder sundhedspersonale om tidsstyring, hjertelungeredning og medicinering under avanceret genoplivning efter hjertestop.

Erhvervsakademi Aarhus har i samarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital udviklet en mobilapplikation til vejledning under avanceret genoplivning.

Applikationens formål er at tilvirke, at genoplivningsprocessen følger en international anerkendt algoritme for avanceret genoplivning. Desuden indsamler applikationen data vedrørende hændelser under konkrete anvendelser for at opbygge en erfaringsdatabase.

Forbedret genoplivning

Projektet opbygger og tester en mobilapplikation til avanceret genoplivning. Applikationen skal vejlede genoplivningsteams under genoplivningen, som er en hektisk situation, hvor behandlingens effekt afgør liv eller død for patienten.

Det langsigtede mål med applikationen er at forbedre succesraten ved genoplivning gennem opbygning af viden omkring kriterier for succesfuld genoplivning.

Projektets mål er iterativt at designe og programmere applikationen, der testes af lægefaglige eksperter i konkrete virkelighedstro omgivelser.

Erfaringer fra brug og test af applikationen indsamles, og herigennem evalueres styrker og svagheder ved anvendelse, og applikationens funktionalitet tilpasses efter behov.

Systematiseret praksis for genoplivning

Internationalt anerkendte algoritmer for genoplivning er beskrevet i litteraturen, men i en hektisk situation ved hjertestop kan det være svært at huske algoritmerne, og der er ikke tid til at studere litteraturen i denne situation. Derfor er let tilgængelig her-og-nu-vejledning under genoplivning påkrævet. Til dette formål findes der allerede grafiske oversigter, som anvendes i dag.

Tidsstyring samt håndtering af hjertelungeredning og medicinering beror dog stadig på teamets kognitive kapacitet og erfaring.

For at reducere teamets kognitive belasting og understøtte, at en anerkendt genoplivningsalgoritme følges bedst muligt, opbygges mobilapplikationen til automatisering af tidsstyring, hjertelungeredning og medicinering.

Forbedret genoplivning på Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital arbejder på at forbedre succesraten ved genoplivning. I den forbindelse indsamles data fra forskellige hjertestop. Målet er at finde kriterier, der kan øge succesraten generelt.

Erfaringen viser, at det kan være svært at beskrive forløbende retrospektivt med præcision, da genoplivningsteams ofte mister eksempelvis tidsfornemmelsen under den hektiske genoplivningsproces.

En mobilapplikation kan afhjælpe dette problem ved at indsamle tidstro data under forløbet.

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: august 2017 – juni 2018
  • Projektleder: Morten Mathiasen
Ulla Haahr

Kontakt

Ulla Haahr

forskningschef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004