Datamatikerstuderende udvikler app til børn med leukæmi

Erhvervsakademi Aarhus udvikler leukæmi-app i samarbejde med læger og sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital.

Hvert år rammes ca. 50 børn af leukæmi i Danmark. Årsagen til dødsfald er i halvdelen af tilfældene forårsaget af bivirkninger ved behandlingen. For børn og forældre er kræftforløb ofte præget af angst, magtesløshed, utryghed, smerter og et ønske om at blive inddraget i behandlingen. Det skal en ny applikation lave om på.

App’en er den første af sin slags i Norden og er udviklet af Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med forskere, læger og sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital.

Overvåger bivirkninger og optimerer behandlingen

App’en skal brugs som en ’daglig journal’, hvor barnet og dets pårørende indtaster medicinforbrug, bivirkninger, vægt, smerteniveau og madindtag.

”Med disse data kan vi få et mere præcist billede af børnenes symptomer og dermed tage bedre beslutninger om deres behandling,” siger børnelæge Torben Stamm Mikkelsen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby (billede) og tilføjer, at man med app’en imødekommer et ønske hos børnene og deres forældre.

”Nogle patienter ser vi hver dag, andre ser vi en gang om måneden. Det er ofte en udfordring for forældrene at kommunikere barnets bivirkninger så præcist som muligt. Med denne app får de et større overblik over og højere inddragelse i deres egen behandling, og vi får bedre mulighed for at optimere behandlingen til den enkelte.”

Udbredes til andre behandlingstyper

Forskere og datamatikerstuderende har udviklet en prototype af applikationen, der i første omgang skal bruges på leukæmiramte børn i Danmark. På sigt kan applikationen udbredes til andre behandlingstyper og sygdomme, da flere og flere behandlinger foregår delvist ambulant.

Statens forskningsmidler og Børnecancerfonden har bidraget økonomisk til udviklingen af app’en.

Læs mere om projektet.

Yderligere information

  • Lektor og projektleder Morten Mathiasen, Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J, tlf. 7228 6324 eller mmat@eaaa.dk.
  • Børnelæge Torben Stamm Mikkelsen, MD, PhD, Aarhus Universitetshospitals børneonkologiske afdeling, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, tlf. 5356 6513 eller torben.mikkelsen@ki.au.dk.

Presseomtale