Leukæmi-app til kræftramte børn

Ny applikation skal inddrage kræftramte børn og deres forældre i individuelle behandlingsforløb.

Forskningsprojektet har udviklet en børnevenlig, intuitiv mobilapplikation i samarbejde med forskere, læger og sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospitals børneonkologiske afdeling.

Ny applikation styrker individuelle kræftforløb

Med applikationen kan leukæmiramte børn og deres pårørende dagligt registrere bl.a. medicinforbrug, bivirkninger ved medicinen, vægt, smerteniveau og madindtag under behandlingen.

Alle data gøres online tilgængelige for personalet i afdelingen, og applikationen styrker på denne måde datagrundlaget for individuelle behandlinger af leukæmi, og det er med til at optimere behandlingsprotokollerne.

Applikationen kan også benyttes, når de kræftramte børn og deres forældre ikke er fysisk tilstede på afdelingen. De indsamlede data fra applikationen videregives til læger og sygeplejersker, som på denne måde hele tiden kan være opdaterede på børnenes reaktioner på behandlingen.

Når børnene og deres pårørende indtaster behandlingsrelevante oplysninger og fører dagbog via applikationen, får de et større overblik over og højere inddragelse i deres egen behandling.

Udbredelse til andre behandlingstyper

Der er udviklet en protype af applikationen, der på sigt kan færdigudvikles og frigives til generel anvendelse. Idéen med prototypen er, at den kan udbredes til andre behandlingstyper og sygdomme, da flere og flere behandlinger foregår delvist ambulant.

Øget overlevelse blandt kræftramte børn

Hvert år rammes ca. 160 børn af kræft i Danmark. For børn og forældre er kræftforløb ofte præget af angst, magtesløshed, utryghed, smerter og et ønske om at blive inddraget i behandlingen. Det er desuden svært for lægerne løbende at følge patientens reaktioner og smerter under behandlingen, som foregår delvist ambulant.

Årsagen til dødsfald blandt leukæmiramte børn er i halvdelen af tilfældene forårsaget af bivirkninger af behandlingen. Øget indsigt i behandlingens bivirkninger vil kunne reducere dødsfaldene.

Samarbejdspartnere

Presseomtale

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. september 2014 - 1. juni 2015
  • Projektleder: Morten Mathiasen
Ulla Haahr

Kontakt

Ulla Haahr

forskningschef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004