Kulturel intelligens som katalysator for globalt engagement hos ledere

Forskningsprojektet undersøger, hvordan viden om kulturel intelligens kan fremme det globale engagement hos ledelsesstuderende på Erhvervsakademi Aarhus.

Det er en udfordring at engagere studerende på uddannelser inden for ledelse og HR ved Erhvervsakademi Aarhus til at efteruddanne sig inden for ledelse og globalisering.

Dette projekt vil derfor undersøge den eksisterende litteratur for at finde ud af, hvad der skjuler sig bag en tøven i at engagere sig og være opsøgende i forhold til det globale. Hvad er det i forskningen og tilgangen til det globale lederskab, der gør, at det er så svært at engagere folk til at blive klogere på det felt?

Projektet vil forsøge at bidrage med en afdækning af, hvad der hæmmer og fremmer det globale engagement hos ledere og studerende i samfundet generelt, og på Erhvervsakademi Aarhus i særdeleshed, ved at grave dybt ned i begrebet ’kulturel intelligens’, som blandt andet omfatter kulturforståelse i forhold til global ledelse.

Desuden vil projektet bidrage med anbefalinger til, hvordan det globale engagement kan fremmes.

Ny viden om efteruddannelse inden for globalisering

På nuværende tidspunkt mangler der dokumenteret viden, erfaringer og kompetencer i forhold til, hvordan efteruddannelse inden for det globale felt skal fremskaffes. Dette vil projektet også bidrage med viden omkring.

Model for de studerendes engagement

Det er hensigten, at litteraturgennemgangen i projektet munder ud i en artikel til formidling af projektets resultater, hvor en model/og eller hypotese præsenteres, som omfatter, hvordan de studerende kan engageres i ledelse og globalisering.

Manglende interesse for ledelse og globalisering

Ledere på Erhvervsakademi Aarhus’ diplomuddannelser og ledere generelt ønsker tilsyneladende ikke at efteruddanne sig inden for ledelse og globalisering. Derfor vil dette projekt undersøge, hvordan engagementet kan fremmes. Forskning viser desuden, at øjnene først åbnes for viden og kompetencer inden for det globale lederskab, når man ’står i det – til halsen’. Og lige der, kan man ikke finde efteruddannelsesmuligheder, der matcher behovet. De fleste ledere i globalisering er derfor autodidakte.

Resultater

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017
  • Projektleder: Susanne Muusmann Lassen
  • Titel: Hvordan kan viden om kulturel intelligens fremme det globale engagement hos vores studerende?
Susanne Muusmann Lassen

Kontakt

Susanne Muusmann Lassen

chefkonsulent

Mail: suml@eaaa.dk

Telefon: 7228 6123