Hurtig og miljøoptimeret screening for uønskede kemikalier

Hvordan skabes en økonomisk og mere miljøvenlig metode til screening af uønskede kemikalier?

Dette forskningsprojekt vil optimere processen og gøre det muligt for eksempelvis rådgivere at opsamle overfladeprøver og hurtigt få foretaget en screening for fthalater eller andre kemikalier, der påvirker hormonsystemet og for eksempel reproduktionsevnen. Metoden vil reducere anvendelsen af skadelige kemikalier væsentligt i selve analysen, hvilket vil have en miljømæssig gevinst, 

Ny screeningsmetode 

Projektet vil udvikle en metode, der vil kunne udnyttes til at give hurtige og afgørende svar til rådgivere og andre professionelle på, om eksempelvis legetøj, narresutter, køkkenredskaber og emballage indeholder skadelige stoffer.

Derudover vil det åbne for nye og hurtige screeninger til brug for rådgivere samt øge behovet for nye og tilpassede analysetekniske produkter. 

Skadelige kemikalier i dagligdagen 

Der kommer til stadighed mere og mere fokus på skadelige kemikalier i vores hverdag, for eksempel fthalater i plastvarer. Det er en tidskrævende proces at screene plastprodukter for de uønskede fthalater.

Den nuværende proces foregår ved, at det udvalgte produkt fragtes til et laboratorium, hvor det rives i fine stykker og opløses gennem længere tid i organiske opløsningsmidler, som efterfølgende analyseres. Denne proces er tids- og ressourcekrævende, ligesom den involverer arbejde med skadelige kemikalier og problemer med bortskaffelse af disse.

Forskningsprojektets resultater

Projektrapport (pdf, 10 sider)

Projektets resultater (pdf, 2 sider)

Samarbejdspartnere

Potentielle samarbejdspartnere vil være rådgivere inden for miljøkontrol, laboratorier, der udfører miljøkontrolanalyser, driftslaboratorier hos producenter, der kontrollerer egne råvarer, producenter af kromatografisk analyseudstyr, m.fl.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller indgå i et samarbejde, så kontakt os endelig.

Projektperiode og kontaktperson