How R You

Projektet vil forbedre patienters sundhed via løbende overvågning ved hjælp af elektroniske sensorer og en mobilapplikation. Herigennem kan målrettet individuel behandling etableres.

Erhvervsakademi Aarhus har udviklet en mobilapplikation og dataopsamling fra sensorer, som understøtter mere præcis indsigt i den enkelte patients øjeblikkelige sundhedstilstand via internetforbundne sensorer og mobilapplikationen.

Projekts formål er at undersøge, om patienter kan udgøre en værdifuld ressource ved at foretage registrering af egne symptomer og bivirkninger ved hjælp af automatiseret måleudstyr og mobile applikationer.

Elektroniske målinger forbedrer helbred

Måling af helbred via sensorer og patienters egne registreringer er vigtige for at diagnosticere mere præcist og mere individuelt, end det sker i dag. Måleresultaterne bidrager til, at det bliver nemmere at følge op på udviklingen af kroniske tilstande som eksempelvis smerte hos gigtpatienter. Hvis patienten oplever tilvækst i smerte, kan det have sammenhæng med søvnproblemer, som registreres af sensorer, som eksempelvis er placeret i et elektronisk armbånd.

Patienter inddrages i behandlingsforløbet

Projektet demonstrerer de mulige effekter, der kan opnås ved at indføre elektronisk overvågning af patienters helbred. Patienter bliver bedre informeret om deres egen situation og oplever større inddragelse i behandlingsforløbet.

Derudover lettes sundhedspersonalet for en manuel byrde med at indsamle data om patienternes sundhedstilstand. Dette giver et potentiale for at give bedre behandling samtidig med, at der kan spares ressourcer i forbindelse med dataindsamling og kontrolbesøg.

Sensormålinger og mobilapplikation

Projektet munder ud i en mobilapplikation og et eksempel på dataopsamling fra sundhedsarmbånd fra GENEActiv, som indeholder elektroniske sensorer til at måle temperatur, lysintensitet og bevægelse. I applikationen registreres patientens egne oplevelser og data fra både patientens registreringer samt sundhedsarmbåndet vises i overskuelige grafer og tabeller. Alle data er tilgængelig fra Excel og under REST-service klienter, herunder statistiske værktøjer, som bruges i medicinsk forskning.

Projektet forenkler herved dataopsamlingsprocessen, som traditionelt gennemføres gennem manuelle indtastninger. Ved at automatisere dataopsamling online, gøres det praktisk håndterbart at gennemføre dataopsamling i stor skala fra mange patienter uden deres fremmøde på hospitalerne.

Fra leukæmi-app til bred sundhedsapplikation

Projektet udspringer af et forudgående applikationsprojekt "Leukæmi-app til kræftramte børn", der er gennemført med fokus på en snæver patientgruppe med leukæmi. Projektet omhandlede en midlertidig sygdom, hvor en mobilapplikation blev brugt til at overvåge bivirkninger, som opstår ved behandlingen.

I dette projekt er en bredere patientgruppe i fokus, gerne med kroniske symptomer.

Resultater

Samarbejde med Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital bruger den udviklede mobilapplikation og sundhedsarmbånd til børn med gigt. Projektet har forenklet forskningsprocessen i forbindelse med dataindsamling til at afgøre eventuelle sammenhænge mellem patienternes smerte og søvnmønstre.

Presseomtale

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. august 2016 – 31. marts 2017
  • Projektleder: Morten Mathiasen
Ulla Haahr

Kontakt

Ulla Haahr

forskningschef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004