Flipped classroom – muligheder og barrierer?

Forskningsprojektet undersøger, om video i undervisningen højner de studerendes motivation og faglige niveau.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan flipped classroom-metoden påvirker motivation og læring blandt studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Samtidig forsøger vi at afklare, hvilken type studerende, metoden virker bedst på bl.a. ved brug af læringsstilstests.

Projektet resulterer i en evaluering af metoden på baggrund af de opnåede erfaringer, som indeholder en vurdering af muligheder og barrierer samt anbefalinger i forhold til at anvende flipped classroom-metoden på erhvervsakademiet i fremtiden.

Afprøvning på tværs af uddannelser

I projektet opsamler vi erfaringer ved at anvende flipped classroom-metoden i konkrete undervisningsforløb på tværs af flere uddannelser inden for laboratorie, finans, jordbrug, ledelse og HR.  

6 uddannelser, 9 undervisere, 12 hold og 330 studerende er involveret i projektet.

Ny læringsform gavner både undervisere og studerende 

Mit mål med at afprøve flipped classroom-metoden er, at få de studerende til at blive bedre til at forberede sig. De bliver mere selvkørende, så jeg får frigjort noget tid, og på den måde får mere tid til at hjælpe mere i opgaveløsningen.

— Tilde Mathiasen Kornum, adjunkt, Erhvervsakademi Aarhus

Det studerende, som deltager i projektet bruger videoerne på forskellige måder:

Jeg ser først videoerne uden at trykke stop, og bagefter sidder jeg med min bog og ser dem igen. Hvis der er noget, jeg er i tvivl om, så trykker jeg stop og følger med i min bog. Jeg synes, det er smart, at man kan trykke pause, og det man ikke forstod, kan man så se om giver mere mening.

— Ann-Sofie Frovst, studerende, Erhvervsakademi Aarhus

Jeg bruger det mest som supplement eller repetition i forhold til, når jeg har læst kapitlet. Vi får mere opgaveløsning, og det er rigtig godt, for jeg lærer bedst ved at lave opgaver. Jeg er meget positiv over for det.

— Michael Toft Rasmussen, studerende, Erhvervsakademi Aarhus

Digital læringsform skal øge motivation og læring

Projektets resultater skal:

  • motivere undervisere til at afprøve og implementere nye undervisningsformer, bidrage med input til videreudvikling af vores pædagogiske platform og danne fundament for udvikling af nye digitale læringsformer.
  • øge de studerendes motivation og læring.
  • have relevans for andre danske uddannelsesinstitutioner.
  • bidrage til mere forskning på området.

Samarbejde med @ventures og Syddansk Universitet 

@ventures
Syddansk Universitet

Projektperiode og kontaktperson

Guide: Derfor virker video

Læs 6 hovedpointer og konklusionen fra undersøgelsen.

Få hele publikationen hos projekteder Mette Risgaard på mrol@eaaa.dk 

Åben pdf med hovedpointer