Bottom-up strategisk kompetenceudvikling

Forskningsprojektet vil i højere grad gøre den enkelte medarbejders indsigt og drivkraft afgørende i danske virksomheder ved hjælp af kompetenceudvikling.

Projektet vil undersøge muligheden for at inddrage den enkelte medarbejder i kompetenceudviklingen endnu mere end i dag, så medarbejderens indsigt og drivkraft i højere grad bliver styrende for virksomhedens udvikling.

Der findes ingen dokumenterede teorimodeller på området, så projektet vil bringe eksisterende viden om selvledelse og distribueret intelligens i spil på nye måder.

Case: Kompetenceudvikling hos softwarevirksomhed

Systematic A/S er casevirksomhed i projektet med samarbejde omkring kompetenceudvikling. It-branchen forandrer sig hurtigt på grund af nye teknologier, og derfor kan medarbejdernes viden blive et vigtigt værktøj.

Målet er ikke at få flere til at tage af sted på kurser og efteruddannelse. Det er at øge motivationen og hastigheden, hvormed vores ansatte tilegner sig viden og i højere grad tager hånd om deres egen og virksomhedens langsigtede udvikling.

Tobias Viskum Hogaard, Senior Manager, Systematic

Forventede resultater: Ny viden og konkrete løsninger

Projektets forventede resultater er følgende:

  • Udvikling af viden og case samt publicering af artikel om bottom-up drevet strategisk kompetenceudvikling med direkte anvendelighed på uddannelsesinstitutioner.
  • Udvikling af viden der kan understøtte, udfordre eller udvikle viden inden for de valgte teoriområder: selvledelse og distribueret intelligens.
  • Kommunikation, der formidler viden om projektet eksternt til private og offentlige virksomheder i form af publicerede artikler.
  • Udvikling af nye konkrete løsninger og tiltag i casevirksomheden Systematic A/S.

Medarbejderen har indsigten

I en tid med stadig stigende global konkurrence står danske virksomheder i en situation, hvor kompetenceudvikling er afgørende for den moderne virksomheds udvikling og overlevelse.

Der skal være medarbejderfokus, og medarbejdernes motivation skal i højere grad blive meningsfuld. Medarbejderne har indsigt i, hvad kunderne efterspørger og markedets struktur, og de kan derfor komme med kvalificerede input til, hvad der skal videreudvikles.

Strategi og udvikling af den enkelte kobles ofte ikke godt nok, når medarbejderen skal have løftet sine kompetencer. Nogle steder er det for top- og HR-styret, andre steder bruges det som en metode til at holde på folk og har ingen kobling til forretningen. Med dette projekt vil vi forsøge at finde en helt ny model for, hvordan man sikrer både kompetence- og strategiløft, herunder øge den strategiske gennemsigtighed, der vil være med til at give den enkelte handlekraft.

Christian Horn, chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus

Resultater

I HRchefen tidsskrift om personaleledelse 2-15 kan du læse en artikel om tre perspektiver på systematisk kompetenceudvikling baseret på samarbejdet med Systematic. Artiklen er skrevet af Christian Horn og Olav Damholt, chefkonsulenter på Erhvervsakademi Aarhus. 

Samarbejdspartner i projektet

Vi har samarbjedet med Systematic om at udarbejde dette forskningsprojekt.

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: efteråret 2014 - efteråret 2015
  • Projektleder: Christian Horn
Christian Horn

Kontakt

Christian Horn

chefkonsulent

Mail: chho@eaaa.dk

Telefon: 7228 6124