Vi skaber resultater, du kan bruge i praksis

De ni danske erhvervsakademier er blevet enige om en fælles erklæring for forsknings- og innovationsarbejdet.

Læs med her:

Vi arbejder med aktuelle problemstillinger

På erhvervsakademierne arbejder vi med anvendt forskning, udvikling og innovation, der både gavner uddannelserne, virksomheder og samfundet. Projekterne tager afsæt i aktuelle problemstillinger, og vi gennemfører dem i samspil med både studerende og virksomheder. Det betyder, at resultaterne kan bruges i praksis.

Vores forskning bliver brugt i undervisningen

Resultaterne af arbejdet med anvendt forskning og udvikling og innovation omsættes i undervisningen, så vi medvirker til at højne kvaliteten af uddannelserne. Det betyder, at vi giver de studerende en uddannelse, der baserer sig på den nyeste viden og kendskab til udviklings- og innovationsprocesser.

Vi har forretningsforståelse. Derfor kan vores viden omsættes

Ligeledes skal forsknings-, udviklings- og innovationsprojekterne skabe resultater, som kan anvendes i de konkrete virksomheder, vi samarbejder med. I en bredere kontekst skal resultaterne skabe nye løsninger og dermed vækst og innovation. Vores forretningsforståelse og kendskab til særligt små og mellemstore virksomheder gør, at vi kan omsætte viden til virksomhederne og fungere som videntranslatører.