Om os

Arbejdet med forsknings- og innovationsaktiviteter har høj prioritet på Erhvervsakademi Aarhus.

Erhvervsakademi Aarhus’ forsknings- og innovationsaktiviteter drives af 20-25 engagerede medarbejdere. Vi består både af en fast stab med administrative medarbejdere og et bredt udsnit af projektledere, som også underviser på akademiets forskellige uddannelser. På den måde sikrer vi en tæt kobling mellem udvikling og uddannelser.

Se liste over vores forsknings- og innovationsmedarbejdere.

Tværgående samarbejder

Forsknings- og innovationsaktiviteterne skal bl.a. styrke akademiets undervisning, så den bygger på den nyeste forskning og viden. 

Samtidig skal de være med til at styrke vores forskningssamarbejde yderligere med små og mellemstore virksomheder og andre vidensinstitutioner.

Vi har et omfattende samarbejde med mere end 1.000 forskellige virksomheder - bl.a. omkring projektsamarbejder samt forsknings- og innovationsaktiviteter. Derudover har Erhvervsakademi Aarhus mere end ti års erfaring med projekter i samarbejde med andre videninstitutioner og virksomheder.

Vi har en praksisnær vision

Vores vision er at forberede erhvervslivet og uddannelser til fremtiden gennem praksisnære forsknings- og innovationsaktiviteter.

Vi frembringer ny viden gennem projekter

Vores projekter dækker en bred vifte af fagområder og formål – lige fra markedsføring til konkrete samfundsrelaterede udfordringer. Vores primære fokus og drivkraft er vores forsknings- og innovationsprojekter, som skal frembringe ny viden, der er anvendelsesorienteret og rettet mod virksomheder og vores uddannelser.

Vi gennemfører vores projekter i samarbejde med virksomheder, studerende og andre videninstitutioner. I projekterne samarbejder vi også med etablerede forskere inden for de pågældende områder fra bl.a. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Vi har løbende 15-20 projekter i gang. Læs mere om vores projekter .

Fokus på kompetenceudvikling

Vi har høj fokus på vores medarbejders kompetenceudvikling. Formålet er at levere kvalitetsorienterede resultater. Medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling suppleres af en kompetenceudviklingsdag ca. hver anden måned, hvor alle medarbejdere deltager i en fælles workshop med forskellige faglige oplæg og temaer.

Kontakt

Vil du vide mere om os? Kontakt forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen på htj@eaaa.dk eller projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk.

Afdelingen blev etableret i efteråret 2013, og kontoret er placeret i Erhvervsakademi Aarhus’ hovedbygning på Sønderhøj 30, 8260 Viby J.