For virksomheder

Vi omsætter viden til vækst sammen med jer

Når vi siger, Erhvervsakademi Aarhus er tæt på praksis, så mener vi det. Vi trækker på erfaring fra mere end 1.000 forskellige virksomheder. Vores mange forskellige samarbejder består bl.a. af projekter, forsknings- og innovationsaktiviteter og praktikforløb.

Høj prioritering af virksomhedssamarbejde

Samarbejdet giver virksomhederne adgang til den nyeste viden – og vi bliver opdateret på de nyeste trends og fokusområder i virksomhederne. Denne vekselvirkning er vi stolte af. Vores højtprioriterede arbejde med forsknings- og innovationsaktiviteter er et direkte resultat af denne høje prioritering af virksomhedssamarbejdet.

Vores samarbejder har bl.a. bestået i:

  • udvikling af forskellige nye koncepter, strategier og kompetenceudvikling
  • udvikling af innovationsstrategi og entreprenørielle kompetencer
  • identificering af forretningsområder og produktionsmetoder
  • udvikling af forretningsmodeller
  • udvikling af markedsføringsaktiviteter
  • udvikling af applikationer

Gå på opdagelse i vores projekter

Artikel: Damvad-analyse viser, at samarbejde med et erhvervsakademi skaber værdi

Forsknings- og innovationsarbejde med inddragelse af studerende 

Erhvervsakademi Aarhus er et af landets største erhvervsakademier. Vi tilbyder bl.a. videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

Vi inddrager tit studerende i vores projekter. Fokus er på praksisnær forskning i forbindelse med et samarbejde. Formålet er, at komme til til anvendelsesorienterede løsninger, som skal give et nyt vidensgrundlag for virksomheden såvel som de studerende. Yderligere giver det også din virksomhed mulighed for employer branding. I kan fx få praktikanter eller ansætte en færdiguddannet, som dermed kender jer i forvejen.

Kontakt

Ønsker I at indgå i et samarbejde med os eller høre nærmere om vores projekter? Kontakt forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen på htj@eaaa.dk eller projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk

Læs mere om afdelingen

Forskningsformidling. Gratis e-bøger

Få ny viden til din virksomhed.

Hent e-bøger her