”I er praksisnære og vægter samarbejde med virksomheder højt”

Forsker og lektor Carsten Bergenholtz fra Institut for Marketing og Organisation på Aarhus Universitetet fortæller om sit samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Hvorfor har du indgået et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus?

Det har jeg, fordi jeg er nysgerrig efter at se, hvordan erhvervsakademierne kan blive en del af forskningsverdenen. I er en del af de største undervisningsinstitutioner i Danmark, og da jeg ikke har samarbejdet med jeres type institution før, vil jeg gerne lære mere om erhvervsakademierne.

Jeg var derfor nysgerrig efter at følge jer og hjælpe jeres proces med at blive en ny aktør på forskningsområdet. Min rolle er således at bidrage til at sikre et vist forskningsmæssigt niveau. Fx har jeg hjulpet med at definere metode, spørgsmål og succeskriterier i nærværende forskningsprojekt.

Hvordan supplerer Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Universitet hinanden?

Vi agerer på forskellige måder og har forskellige snitflader. Vi er i udgangspunktet mere teoretiske i vores tilgang. I arbejder typisk med små og mellemstore virksomheder, hvor vi ofte arbejder med de større.

Hvorfor er forskningsprojektet om praksisnær vidensopsamling interessant for dig at medvirke i?

Det er et meget ambitiøst projekt. Da jeg arbejder med innovationsprojekter til daglig, er jeg naturligvis interesseret i at se, hvordan Erhvervsakademi Aarhus arbejder med og evaluerer den slags projekter. Jeg er oprigtig interesseret i at bidrage med faglig og forskningsmæssig sparring og input.

Ofte er der i evalueringer en tendens til, at man stiller de spørgsmål, som bekræfter en i det, man vil høre. Men i dette projekt er der en nysgerrighed, modighed og åbenhed til at stoppe helt op og starte med en blank tavle. Jeg glæder mig derfor til at følge processen og se resultatet.

Fra økonomiske midler til konkrete resultater

Kom med når vi undersøger, hvordan erhvervsakademierne har omsat midlerne fra ordningen 'praksisnær innovation' til konkrete resultater. 

Læs om projektet