For videninstitutioner

Vil I være med til at skabe ny viden i tæt samarbejde med erhvervslivet og andre videninstitutioner?

På Erhvervsakademi Aarhus skal vi sikre, at den nyeste viden fra forskning og praksis indgår i vores uddannelser. Samtidig skal vi omsætte eksisterende viden til vores kontekst. 

Samarbejd med os om forsknings- og innovationsprojekter

Vi tilbyder samarbejder, hvor jeres forskning mødes med det praksisnære og anvendelsesorienterede. Vi samarbejder med etablerede forskere i stort set alle projekter, og vi har bl.a. samarbejdet med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og University College Sjælland.

Ud over velfunderede projekter etablerer vi på den måde et videnkredsløb mellem erhvervslivet, videninstitutioner og akademiets studerende samt undervisere.

Læs mere om forsknings- og innovationsprojekter på Erhvervsakademi Aarhus

Vi har 20 års praksisnær erfaring

På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Vi har i over 20 år samarbejdet med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Vi arbejder nu i krydsfeltet mellem universiteter, videninstitutioner, professionshøjskoler og andre erhvervsakademier i ind- og udland. Vi har mere end 1.000 virksomheder i vores netværk, som vi inddrager i vores forsknings- og innovationsaktiviteter.

Læs hvordan vi arbejder med forskning på erhvervsakademierne 

Kontakt

Kontakt forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen på htj@eaaa.dk eller projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk for yderligere information om samarbejde eller projekter. 

Læs mere om afdelingen

Samarbejde med Aarhus Universitet

Lektor Carsten Bergenholtz medvirker i et projekt om vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter.

Læs hvorfor her