For studerende og undervisere

Bliv involveret i akademiets forsknings- og innovationsarbejde

Som studerende støder du måske på erhvervsakademiets forsknings- og innovationsarbejde via din uddannelse, da vi tit inddrager studerende i vores arbejde. Studerende har bl.a. været med i forsknings- og innovationsarbejdet i det tværfaglige innovationsforløb ”Eksperter i teams”.

Tilbud til studerende om samarbejde

Mange af vores projekter, store som små, har studerende involveret. Vores aktiviteter repræsenterer alle erhvervsakademiets fagområder, så der er gode muligheder for at få udbytte af at deltage i vores projekter – lige meget hvad du studerer.

Gå på opdagelse i vores projekter

Vi arbejder sammen med virksomheder, andre videninstitutioner og undervisere, og vores tilbud til studerende er:

  • praktisk erfaring med forskning og innovation
  • direkte samarbejde med virksomheder
  • omfattende netværksmuligheder

Du kan også indgå i vores forsknings- og innovationsarbejde fx som praktikant eller i vores Young Research & Development (R&D) Group, som er et særligt udvalgt juniorkonsulentteam.

Opgaver, vores studerende arbejder med

Opgaverne kan være mange. Tidligere studerende har bl.a. arbejdet med:

  • markeds- og kundeanalyser både nationalt og internationalt (fx spørgeskema, casestudier, interviews)
  • udvikling og gennemførelse af events
  • konceptudvikling
  • idégenerering og udvikling af forretningsmodeller mv.
  • projektstyring
  • Google Analytics

Hvorfor er forskning og innovation relevant for studerende?

Arbejdspladser bliver mere projektorienterede, hvor forskning og innovation indgår i et stadig stigende antal stillinger. Ved at samarbejde med os får du erfaring med at udvikle og omsætte idéer til praksis, og du kan skrive reel erfaring på dit CV.

Du får mulighed for at være en del af vores team og deltage i vores arbejde - fx ved at få en arbejdsplads i vores afdeling.

Studerendes kontaktpersoner

Har du en idé, eller vil du gerne være med i et projekt? Kontakt forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen på htj@eaaa.dk eller projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk for at få mere information. 

Læs mere om afdelingen

Jeg har lært en del omkring projektstyring, læring og processer - man opdager mange måder at gøre ting på. Jeg har fået prøvet forskellige teorier af i praksis og fået en større forståelse for det. Jeg har fået spændende, udfordrende og ansvarsfulde opgaver - og mulighed for vejledning, som jeg måske ikke ville have fået erfaring med i en virksomhed. Afdelingen er præget af et trygt, venligt og uformelt miljø, og der er en rigtig god stemning blandt alle medarbejderne. Personligt har jeg lært at begå mig i et ’voksent arbejdsmiljø’. Jeg er blevet mere disciplineret, og jeg har fået mere selvtillid.

— Martin Toft Rasmussen, markedsføringsøkonom, praktikant, foråret 2015

Immaterielle rettigheder

For studerende, som deltager i forskningsprojekter

Immaterielle rettigheder skabt af studerende, som deltager i forskningsprojekter under forsknings- og innovationsafdelingen, tilfalder (medmindre andet er aftalt mellem den studerende og Erhvervsakademi Aarhus) automatisk Erhvervsakademi Aarhus uden vederlag.

For studerende, som deltager i caseforløb, innovation camps og idégenererende konkurrencer

Immaterielle rettigheder skabt af studerende, som deltager i caseforløb, innovation camps og idégenererende konkurrencer o.l., tilfalder (medmindre andet er aftalt mellem den studerende og opdragsgivende virksomhed eller organisation) automatisk den studerende.

For undervisere

Vi vil gerne være med til at sikre, at du som underviser på akademiet sammen med dine studerende høster frugten af vores omfattende samarbejde med virksomheder og andre videninstitutioner.

Vores forsknings- og innovationsprojekter skal - i samarbejde med erhvervslivet - bl.a. sikre fundamentet for et videnkredsløb på erhvervsakademiet, der kommer dig til gode i form af interessante problemstillinger og cases til undervisningsbrug. Ydermere vil du som underviser opnå et solidt vidensgrundlag i forbindelse med et forsknings- og innovationsprojekt.

Du kan finde inspiration til nye samarbejdsmuligheder eller finde udvalgte projekter, du kan bruge i din undervisning på Erhvervsakademi Aarhus. 

Gå på opdagelse i vores projekter

Bemanding af forskningsafdelingen

I afdelingen er der både tilknyttet en fast stab og et hold af undervisere, som har forskellige procentdelinger mellem deres projekter og undervisning. Dette er med til at skabe en balance mellem forskning og undervisning, hvor resultaterne bruges i de forskellige kompetencecentre.

Forsknings- og innovationsarbejde med virksomheder

Danske erhvervsakademier har fået den opgave af Uddannelses- og Forskningsministeriet, at vi skal gennemføre forsknings- og innovationsaktiviteter. En af de helt store bevæggrunde for dette er, at erhvervsakademierne har tradition for at arbejde tæt sammen med virksomheder.

Kontaktpersoner for undervisere

Vil du have uddybet et projekt eller vide mere om samarbejde? Kontakt forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen på htj@eaaa.dk eller projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk

Læs mere om afdelingen

Videnskabsteori i praksis

Studerende arbejder som forskningsassistenter

Læs hele nyheden her