Fleksibel HR-uddannelse

Uddannelse med stor fleksibilitet

Hos os kan du uddanne dig på både akademi- og diplomniveau. En hel akademiuddannelse svarer niveaumæssigt til en kort videregående uddannelse, mens en hel diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse.

Når du vælger at uddanne dig inden for HR, vælger du samtidig stor fleksibilitet. Du kan tage et enkelt fag, en hel uddannelse eller selv sammensætte det forløb, som bedst matcher dine ønsker og behov. Vi gennemfører også gerne skræddersyede forløb for større eller mindre grupper af medarbejdere og ledere i din virksomhed.

Du har således flere muligheder for at kombinere fagene fra nedenstående figurer.

HR Grafik

Træf det rigtige valg

Det er vigtigt for både os og dig, at du vælger det rigtige uddannelsesforløb. Du skal have et forløb, som matcher dine behov og dit niveau, og som giver dig det størst mulige udbytte i forhold til det, du gerne vil. Dit uddannelsesforløb skal kunne ’mærkes’ og gøre en forskel i dit daglige arbejde.

Akademiuddannelsen i HR

Vores klassiker. En velafprøvet praksisrettet uddannelse, der kan favne studerende med forskellige uddannelsesmæssige forudsætninger – lige fra faglige uddannelser kombineret med arbejdslivserfaringer til studerende med en akademisk baggrund. Det HR-faglige binder os sammen. Med akademiuddannelsen i HR får du en solid uddannelse inden for HR-feltet.'

Læs om akademiuddannelsen i HR 

HR-fag på diplomniveau 

er en attraktiv mulighed for aktive HR-folk, der ønsker efteruddannelse på et mere teoretisk, men dog stadig praksisrettet plan. Vi tager afsæt i, at du i forvejen har erfaringer med udviklingsorienteret HR-arbejde eller har erfaringer fra en HR-rettet ledelsesfunktion. Måske har du allerede taget akademiuddannelsen i HR.

Læs mere om HR-fag på diplomniveau. 

Diplomuddannelsen er mere teoretisk end akademiuddannelsen. Du skal læse mere, og teksterne er sværere. Og forvent, at du selv skal kunne ”fordøje” dele af materialet. Til gengæld kan vi love dig masser af læring, nye perspektiver og frisk inspiration til din praksis.

Målrettet uddannelse tæt på praksis

Du kan nøjes med at tage ét HR-fag og se det som en enkeltstående efteruddannelsesaktivitet. Du kan også tage to eller tre. Og du kan tage en hel diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR. Hermed får du en diplomuddannelse med både HR- og ledelsesperspektiv.

Når du uddanner dig inden for HR, vil du opleve, at autentiske problemstillinger og erfaringsudveksling er en vigtig del af undervisningen. Som studerende hos os arbejder du så vidt muligt med aktuelle opgaver fra din egen hverdag. Vi lægger vægt på at skabe en god ramme for sparring med både medstuderende og undervisere. Du kommer til at omsætte teori til praktiske eksempler, og du får masser af inspiration til konkrete løsninger, som du kan arbejde videre med på jobbet.

Adgangskrav

De formelle adgangskrav til uddannelserne på akademi- og diplomniveau er forskellige.

Læs mere om: 

Gratis samtale 

Du får et godt afsæt for at vælge det rigtige uddannelsesforløb ved at se på din fortid og dermed på dine forudsætninger. Kig på din nutid og de funktioner, du varetager i dag. Og tænk over dine fremtidsønsker og behov.

Er du i tvivl om, hvilket uddannelsesforløb der er det rigtige for dig? Så book tid til en uforpligtende og gratis samtale på telefon 7228 6100.