Projektstyring i praksis

6 ugers jobrettet uddannelse på akademiniveau

Ser du dig selv som en kommende projektleder, fordi du trives godt med projektarbejdsformen? Så tilmeld dig Projektstyring i praksis og få en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Lær at styre en projekt gennem alle dets faser

Med Projektstyring i praksis får du grundlæggende kompetencer i projektstyring og projektledelse. Du lærer at prioritere og styre ressourcer som: tid, personale, kvalitet og omkostninger. Du får styrket dine projektkompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder/-medarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte organisationens projekter. 

Faget har fokus på projektstyring, men vi vil undervejs komme ind på de ledelsesmæssige aspekter.

Indhold

  • Projektetablering og mål
  • Projektorganisation
  • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
  • Projektledelse
  • Agile projektformer.

Dit udbytte

Projektstyring i praksis er for dig, der vil: 

  • lære at analysere forudsætninger og rammer for opstillingen af et projekts styringsmæssige grundlag
  • lære at anvende relevante værktøjer til at styre et projekt
  • have kendskab til de grundlæggende ledelsesværktøjer i projektledelsessammenhæng.

Få en personlig Belbin-profil

Som en del af forløbet får du mulighed for at få din Teamrolleprofil. Profilen inkluderer en Belbin-test og en tilbagemelding på den.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en 2 siders erhvervscase. Faget giver 10 ECTS-point.