Økonomistyring i praksis

Økonomi, regnskab & bogføring med e-conomic

'Økonomistyring i praksis' er et 6-ugers regnskabskursus for ledige. Her ruster vi dig til at håndtere daglige og vitale arbejdsopgaver i private og offentlige virksomheders økonomiafdeling.

Målgruppe

Økonomistyring i praksis med e-conomic er målrettet dig, der ønsker at arbejde med økonomi, uanset om det er som controller, bogholder, regnskabschef eller noget helt andet.

Forløbet er også velegnet for iværksætteren, der ønsker at styrke sit kendskab til regnskab og økonomi. Uanset hvem du er, får du konkrete redskaber og værdifuld viden med dig. 

Kendskab til Excel og grundlæggende bogføring vil være en fordel.

Indhold

 • Nøgletal som styringsværktøj (KPI)
 • Budget og budgetkontrol
 • Totalbudgettets bestanddele
 • Intern budgetopfølgning
 • Intern økonomirapportering
 • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer
 • Finansiering
 • Hvordan årsregnskaber og pengestrømsopgørelser bliver udarbejdet
 • Hvordan beregninger af salg og omkostninger hænger sammen og kan analyseres
 • Moms af salg/køb i Danmark og udlandet
 • Opstilling og beregning af drifts- og likviditetsbudgetter
 • Opfølgning gennem sammenligning, afvigelser og analyser
 • At bruge Excel i relation til økonomistyring

Dit udbytte

Du bliver uddannet til at bogføre i e-conomic, som i dag benyttes af tusinder af virksomheder og bogholdere. Derfor er kompetencer inden for dette felt i høj grad efterspurgte på arbejdsmarkedet. Du får herudover viden om budgetter, økonomirapportering, investering og finansiering, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Med e-conomic, der i dag anvendes af mere end 80.000 virksomheder, får du en online regnskabsløsning, der er udviklet specielt til små og mellemstore virksomheder. Programmet er meget brugervenligt og indeholder i sit grundelement det samme som de største finansprogrammer. 

Eksamen og ECTS-point

'Økonomistyring i praksis' er en del af akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring. Du har mulighed for at afslutte forløbet med en mundtlig eksamen på baggrund af en 2 siders erhvervscase. 'Økonomistyring i praksis' giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende anvende faget som en del af en akademiuddannelse.

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus 
Ringvej Syd 104 
8260 Viby J

Du skal forvente en større arbejdsindsats på dette intensive forløb end på et normalt seks ugers forløb for ledige. Til gengæld er du efter de seks uger væsentligt bedre klædt på i forhold til at søge både offentlige ogprivate stillinger.

Du skal selv tage en bærbar PC med til uddannelsesforløbet. Den skal være installeret med Windows og Office-pakken. Vi kan dog være behjælpelige med udlån af bærbar PC i begrænset omfang.