Skab dit eget selvstændige arbejdsliv

- fra jobtager til jobmager - 6 ugers jobrettet uddannelse

Drømmer du om at blive freelancer eller starte din egen virksomhed nu eller i fremtiden? Har du en god idé, du gerne vil have realiseret? Så er faget ’iværksætteri i praksis’ noget for dig.

Uanset om du overvejer et arbejdsliv som fri fugl, freelancer eller selvstændig - eller allerede har startet virksomhed under Selvstændig Bibeskæftigelse-ordningen, vil du efter 6 uger stå med en navigerbar handlingsplan og en realistisk målsætning for din kommende virksomhed. 

Indhold

På dette forløb får du svarene på: 

 • Hvordan laver jeg en forretningsplan – og er det overhovedet nødvendigt?
 • Hvad kendetegner den succesfulde iværksætter?
 • Hvad er mine ydelser, og hvordan sælger jeg dem?
 • Hvad er den rigtige pris?
 • Skal jeg lave et årsregnskab – og hvad med moms og fradrag?
 • Hvordan bliver jeg synlig på nettet, så kunder og samarbejdspartnere kan finde mig?
 • Hvordan udvider jeg mit netværk og finder nye kunder og samarbejdspartnere?

Dit udbytte

Med ’iværksætteri i praksis’ får du sat turbo på din udvikling som freelancer eller selvstændig - og du får:

 • teoretisk og praktisk viden om iværksætteri og projektledelse
 • et nyt mindset – fra jobtager til jobmager
 • opbakning og motivation til at starte et nyt projekt, en ny kunde eller egen virksomhed
 • redskaber til at udvikle, teste og realisere en idé
 • konkret afprøvning ift. opstart af nyt projekt, nye kunder eller ydelser i egen virksomhed
 • et større og mere aktivt netværk.

Om undervisningen

Undervisningen er praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver – individuelt, i teams og på klassen. Vi lægger vægt på, at du får afprøvet dine egne tanker og ideer – så du helt konkret finder ud af, hvad der holder i virkeligheden. Du får mulighed for at arbejde med dine egne ideer, men det er ikke en forudsætning, at du har en idé, inden du starter.

Faget er på 60 lektioner i alt fordelt på otte undervisningsgange, to individuelle sparringer med iværksætterrådgiver Mette Marie Karlberg og netværksgruppemøder i løbet af 6 uger. Mellem undervisningsgangene er der netværksgruppemøder og hjemmeopgaver. Du skal derfor regne med at bruge 37 timer om ugen på forløbet. 

Om Karlbak

Det selvstændige arbejdsliv har mange navne. Og at skabe sit eget arbejdsliv har også mange former: Det kan være befriende, fleksibelt og inspirerende - og det kan opleves jungleagtigt, utrygt og kaotisk. Hvordan skaber jeg min egen beskæftigelse? Hvad er mine ydelser, priser og kunder? 

I Karlbak skaber vi arenaer, så du kan afprøve dit nye arbejdsliv som selvstændig eller freelancer. Måske er der andre ruter i arbejdslivet end de afmærkede?

Mette Marie Karlberg er partner i Karlbak. Hun er cand. mag. fra Aarhus Universitet og har efteruddannelser inden for både webjournalistik og procesfacilitering. Hun har særligt fokus på de tidlige stadier af det selvstændige arbejdsliv - der hvor du skal finde ud af, hvordan du skaber et sundt arbejdsliv med kloge samarbejdspartnere, sunde netværk og værdiskabende ydelser. 

Kontormulighed

Mens du tager dette forløb, kan du søge om kontorplads i vores væksthus GROW. Her sidder nuværende og tidligere studerende, som har startet egen virksomhed.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen kombineret med en skriftlig tosiders erhvervscase. Faget giver 10 ECTS-point og en samlet akademiuddannelse giver 60 ECTS-point. ’Iværksætteri i praksis’ er et valgfag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Du kan også anvende faget som et valgfag på en af de andre akademiuddannelser.