Coaching i organisationer

6 ugers jobrettet uddannelse på akademiniveau

Ønsker du et job, hvor der er fokus på virksomhedens kompetenceudvikling og læring? Så tilmeld dig faget coaching i organisationer og få en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Styrk dine kompetencer inden for coaching

Med coaching i organisationer udvikler du dine samtale-og kommunikationskompetencer med særligt fokus på at kunne coache i en organisatorisk kontekst. Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling.

Indhold

 • Coaching som metode
 • Coaching i praksis i organisatorisk kontekst
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Etik og moral i coaching
 • Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen
 • Forskellige teoretiske og metodiske tilgange til coaching.

Der er tale om et værktøjsorienteret fag, der sigter mod at styrke den enkeltes kompetencer i coaching. Den konkrete anvendelighed vil løbende blive afprøvet og trænet i den enkeltes studiegruppe, hvor værktøjer og metoder trænes.

Dit udbytte

Målet med faget er, at du:

 • kan anvende coaching i forskellige relationer og sammenhænge: medarbejder-kollega, individ-team 
 • kan bibringe fokuspersonen kompetencer, der gør denne i stand til at finde egne løsninger på udfordringer 
 • kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersonen i en selvobserverende og selvreflekterende position 
 • har et klart indblik i, at organisatorisk coaching har fokus rettet på opgaveløsning og på de relationer, som den enkelte indgår i 
 • har forståelse for de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for coaching
 • kan bruge sproget som et bevidst værktøj.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt (max 8 sider). Faget giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende anvende faget som en del af en akademiuddannelse.