Socialpædagogisk opholdssted klædes på til fortsat vækst

Erhvervsakademi Aarhus hjælper Fonden Føniks med at få en skarpere profil og styrke dem i den voldsomme vækst, de er i gang med.

Hvornår er man god til sit job? Hvad gør os unikke? Hvad forstår vi ved loyalitet og anerkendende sprog? Nogle af disse spørgsmål har ansatte og ledere fra det østjyske opholdssted Føniks stillet hinanden i forbindelse med et udviklingsforløb faciliteret af Erhvervsakademi Aarhus.

Vokseværk

Fonden Føniks har på forholdsvis kort tid fået mange nye ansatte og beboere. Det giver en række organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, fortæller fondens administrative leder Anders Lassen-Struck.

”Vi har hele tiden været i øjenhøjde med hinanden her på stedet, men der kan opstå utryghed, når den øverste ledelse bevæger sig væk fra den daglige drift, og der kommer mange nye ansatte til, som uddannelsesmæssigt ligger forskelligt. Med denne proces vil vi sikre, at vi fortsat arbejder ud fra et fælles fundament og trækker i samme retning,” siger han.

Kunsten at gå i takt, når der er travlt

Fonden Føniks i Rud tæller 30 socialpædagogiske medarbejdere og 23 beboere i alderen ti til 23 år fordelt på tre forskellige adresser i Hadsten kommune. De unge er alle frivilligt anbragte og har brug for et særligt tilbud med struktur og forudsigelige og trygge rammer. Netop det får de hos Fonden Føniks, der kalder sig selv Danmarks førende opholdssted inden for evidensbaseret dokumentation og effektmåling af beboernes udvikling og trivsel.

På kort tid har institutionen fordoblet antallet af beboere og ansatte – og de vokser fortsat. For at kunne lykkes med fordoblingen ønsker Fonden Føniks at arbejde med en ny værdiskabende vækststrategi.

Tal pænt uden omsvøb

Undervejs i forløbet er de ansatte blevet trænet i at anerkende hinandens forskellighed og tale pænt uden at blive blødsøden.

”Hvis de skal blive bedre til at leve deres værdier ud, kræver det, at de har mod til at sige til hinanden, når der er noget, de skal blive bedre til,” siger chefkonsulent Lasse Karlberg, der sammen med sin kollega, chefkonsulent Pernille Henriksen, har fungeret som proceskonsulent i Føniks-projektet.

”Hver gang man snakker om noget, udvikler man sig sammen. Føniks skal blive ved med at gøre det, de er gode til. De skal lære at udvikle sig sammen. Derfor er det vigtigt for dem at indstille antennerne og kalibrere det fælles ståsted og ånd.”

Studerende inddraget

Som en del af projektet har markedsføringsøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus udarbejdet en markedsanalyse, som har gjort Føniks klogere på konkurrenter og markedet.

”Det har været lærerigt, og vi har fået vendt og italesat nogle ting, som vi kan bruge til at sikre fælles fodslag og synliggøre vores værdier og vision for de næste fem år,” siger leder Anders Lassen-Struck.

For at sikre succes’en, begynder Føniks-lederen sammen med stedets pædagogiske leder, Henrik Toftgaard, til efteråret på en diplomuddannelse i ledelse på Ringvej Syd 104.