Lederkommunikation

I faget 'lederkommunikation' får du en viden om kommunikation, modeller og værktøjer præsenteret, så du bruge kommunikation i din daglige ledelse og skabe din egen identitet som leder.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formulere behov og strategier for udvikling af egne kommunikative ledelsesmæssige kompetencer i forhold til egne udfordringer.

  • Centrale emner
  • Det ledelsesmæssige aspekt af kommunikationen
  • Forståelse for og viden om anvendelse af indholds- og forholdskommunikation
  • Forforståelse og/eller dialog
  • Spørgsmålstyper, kontekst og metakommunikation
  • ”klassiske kommunikationsmodeller”

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. 

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig via vores online tilmeldingssystem. Du skal vælge betalingsformen 'Faktura til privat'. Du faktureres naturligvis ikke, da din uddannelse er betalt af din arbejdsgiver.