Samarbejde og kommunikation i OK

Samarbejde og kommunikation i OK som et forløb med mulighed for at gå på tværs i organisationen. Hver enkelt afdeling kan høste stort udbytte i form af bevidste samarbejdsrelationer og bedre forudsætninger for god kommunikation på tværs af afdelinger, imellem afdelinger og ud af huset til kunder.

Derudover kan faget være anledningen til at få genbesøgt kundeløfter og servicegreb i de enkelte afdelinger.

Gå direkte til tilmelding

Det lærer du

Undervisningsform og eksamen

Undervisningsformel vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor du arbejder med situationer og cases fra din egen hverdag.

Til slut udarbejdes en case (ca. 2 sider), hvor du forholder sig til en konkret arbejdsrelateret udfordring i egen afdeling, på tværs i samarbejdsrelationer eller i forhold til kunder. Her lærer du at benytte de lærte modeller og værktøjer.

Forløbet er baseret på akademifagt 'service' som giver 5 ECTS-point. Der er mundtlig eksamen med udgangspunkt i casen – casen bliver desuden en køreplan for dig, som kan anvendes fremadrettet og som nærmeste leder kan følge op på.

Husk at din tilmelding skal være afstemt med nærmeste leder og HR.

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - først til mølle

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling med op til 10.000 pr. år. Det er først til mølle. Læs mere