Projektledelse i OK

Med OK projektledelse får du styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter. Du vil bl.a. blive præsenteret for OK projektledermodellen så du efterfølgende kan bidrage kvalificeret på interne og eksterne projekter.

Gå direkte til tilmelding

Hvem kan deltage

Alle OK medarbejdere, som er i berøring med små- eller store projekter interne og/eller eksternt. Ved at arbejde med forståelse for projektledelse og kendskab til OK projektledermodellen og det mindset der ligger bag, vil du opleve mere effektive samarbejdsformer og bedre projektgennemførsel.

Med et akkrediteret akademiforløb i projektledelse får du også 10 ECTS-point til dit CV.

Indhold 

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • OK projektledermodel og andre alternative modeller
 • Projektetablering og -mål
 • Projektorganisation og projektteamet
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces

Det lærer du

 • At lede, styre og deltage i projekter
 • At analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
 • Facilitere diverse processer undervejs i projektet
 • Analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau
 • Analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
 • Evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner.

Undervisning

Undervisningen er tilpasset med OK cases og eksempler samt erfaringsniveau på det enkelte hold. Undervisningen er praksisnær og de aktuelle udfordringer deltagerne oplever i deres dagligdag inddrages i undervisningen.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en veksling mellem korte oplæg, praktiske øvelser og sparring, case-arbejde, team-opgaver og hjemmearbejde. Der gives tid til feedback, diskussioner, rådgivning og opsamling, så alle hurtigt kan anvende de nye værktøjer i det daglige arbejde

Eksamensform

Forløbet afsluttes med mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen og feedback på casen.