Øgede excelkompetencer på alle niveauer

Som led i kompetenceudviklingsprogrammet hos OK tilbydes medarbejderne en opkvalificering i Excel.

Excel forløbet er tilrettelagt så det er muligt at løfte alle niveauer til det næste trin, fra basis over avanceret, som indeholder to step, til ekspert. Niveauet vælges på baggrund af nuværende niveau og afhængig af de opgaver, hvor Excel bliver brugt eller med fordel kunne bruges, som f.eks.:

  • At kunne aflæse og forstå data i Excel
  • At kunne oprette og bearbejde data i Excel
  • At kunne visualiser og rapportere med Excel
  • Enkelte skal også kunne kode og rette koder i Excel

At Excel bruges optimalt med en bedre forståelse for data, der bliver formidlet i Excel, giver både synergi i organisationen og sparer tid.

Flere niveauer 

Der tilbydes tre niveauer – basis, avanceret og ekspert. Avanceret tilrettelægges så de deltagere, der starter på basis kan deltage en ekstra dag på avanceret I. Deltagerne på ekspert kan starte med en dag på avanceret II, hvis de synes det er længe siden de har arbejdet med basis-kodning, som er en forudsætning for at de får optimalt udbytte af ekspertforløbet.

  • Basis: For dig, der ikke er tryg ved Excel. Du bruger ikke funktionerne, og laver ikke dine egne ark. Du har svært ved at finde overblikket på de excel ark, som du bruger data fra.
  • Avanceret  I+II: For dig, der skal arbejde med data i Excel. Du skal indlæse, strukturere, rapportere og præsentere. Du begynder også at kunne arbejde med brugervenlighed.
  • Ekspert: VBA programmering som bør være forbeholdt de få. Her skal du lære at gennemskue en lang formel og være med til at redigere evt. erstatte med it-systemer. 

Opfølgningsdagen er et ekstra tilbud til de medarbejdere, som efter kurset arbejder med nye opgaver og funktioner i Excel. Her har de mulighed for at få sparring på de udfordringer de evt. er stødt på. Underviserens opgave er at supportere den enkelte i implementeringen af de nye funktioner i dagligdagen.

Undervisning 

På Excel-forløbene vil I møde enten Peter Schneider eller Valdemar Stilling. Begge er lektorer fra Erhvervsakademi Aarhus og har igennem flere jobs arbejdet med Excel på flere niveauer og undervist andre i effektiv brug af Excel.

Der undervises hands-on, deltagerne medbringer selv PC, hvis de kan. Erhvervsakademiet råder over enkelte PCer, som kan lånes. Der undervises på små hold af max 12 deltagere, for at sikre hjælp og vejledning til alle.