Uddannelse og udvikling giver glade sælgere

Uddannelse i salgspsykologi på Erhvervsakademi Aarhus har givet erhvervssælgere i G4S en større arbejdsglæde og udstyret dem med nyttige værktøjer til at skyde genvej til ordrene.

Hos G4S, Danmarks største sikkerhedskoncern, arbejder man ud fra den tese, at hvis medarbejderne bliver dygtigere til deres job, øger det motivationen og arbejdsglæden. Derfor har uddannelse og udvikling høj prioritet hos den verdensomspændende sikkerhedskoncern. 

”Det er ekstremt vigtigt, at en virksomhed løbende uddanner sine medarbejdere, da man igennem personlig og faglig udvikling opnår kompetencer, der tilfører den enkelte og virksomheden værdi,” siger salgsakademimanager Jakob Simonsen fra G4S. 

Fokus på uddannelse

G4S kontaktede Erhvervsakademi Aarhus med henblik på at strikke en virksomhedstilpasset uddannelse i salgspsykologi sammen. 

”Vi valgte Erhvervsakademi Aarhus pga. økonomi og kemi. Erhvervsakademi Aarhus havde god erfaring med virksomhedstilpassede forløb, og vi følte os trygge ved, at de kunne løfte opgaven,” siger Jakob Simonsen. 

Fagligt udbytte og socialt samvær

Uddannelsesforløbet strakte sig over otte uger og vekslede mellem egentlige undervisningsdage og dage, hvor teorierne kunne bundfælde sig og medarbejderne kunne forberede sig til kommende undervisningsdage. Uddannelsen blev afsluttet med opgaveskrivning og eksamen. Undervisningen foregik på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J. 

”Det var udbytterigt at lære kollegaer fra andre dele af landet at kende og sammen med dem få mulighed for at reflektere over det, vi havde lært,” siger sikkerhedskonsulent og sælger Dennis Rasmussen. 

Større succes som sælger

De sidste syv år har Dennis solgt sikringsløsninger for G4S. Akademifaget i salgspsykologi åbnede hans øjne for, hvordan han ved at observere kunderne, stille bestemte spørgsmål og lytte aktivt, kan bryde igennem filteret og effektivisere salgsprocessen. Fra booking af kundemøde til ordren er i hus. Selv om han ikke har den store studieerfaring, lykkedes det Dennis at skrive en eksamensopgave til topkarakter. 

”Akademifaget har uden tvivl givet mig større succes ved tilbudsgivning, fordi jeg nu målretter mine tilbud mere effektivt til den enkelte kundes type og behov,” siger Dennis, der oprindeligt er uddannet automekaniker. 

Chefer fik et fælles sprog

Forud for uddannelsen besøgte G4S’ salgschefer og salgsledere også Erhvervsakademi Aarhus. På to dage gennemgik de en stærkt komprimeret udgave af uddannelsen. Dette bundede i et ønske om at være klædt på til løbende at følge op på deltagernes nye kompetencer under uddannelsen og at skabe et fælles sprog omkring kernekompetencer. 

”Det var en super god uddannelse. Det har givet vores sælgere en erkendelse af, at der er nogle ting, de kan gøre på en meget bedre måde, og de har fået et større netværk. Vi chefer har fået et fælles sprog på tværs i organisationen og kan nu bedre støtte vores sælgere i at bruge det, de har lært, fordi vi har lært om de samme teorier og værktøjer,” siger salgschef Jan Glintborg. 

Flere på skolebænken

Endnu et hold sælgere skal af sted på uddannelse i salgspsykologi og derefter ønsker G4S i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus at gennemføre endnu en virksomhedstilpasset uddannelse på akademiniveau – denne gang i strategisk salg. 

Danmarks førende sikkerhedskoncern G4S har i løbet af det seneste år efteruddannet mere end 20 erhvervssælgere og ti chefer i salgspsykologi på akademiniveau. Forløbet har skærpet appetitten efter endnu mere uddannelse.