Teamudvikling

Skal en gruppe mennesker til at arbejde som et team eller skal et team udvikle bedre teamplayere?

Vi tilbyder teambuilding, så det enkelte teammedlem bliver bevidst om sin rolle i teamet, sine styrker og udviklingsmuligheder.

Styrk kommunikation og samarbejde i teamet

  • Når kommunikation og samarbejde i teamet skal udvikles
  • Når opgaver skal uddelegeres til et mere selvstyrende team
  • Når teamets eller hele organisationens opgaver ændres
  • Når nye teams skal sammensættes
  • Når der skal ske udskiftninger i et team.

Målet er at sammensætte og udvikle dygtige teams og derigennem øge arbejdsglæden og organisationens præstationsevne. Inden teambuildingen begynder, vil underviseren analysere:

  • Hvor er teamet henne i deres proces?
  • Hvorfor er de et team?
  • Hvor vil de gerne hen?
  • Hvad skal der til for at flytte dem?

Teamudvikling for teamledere

Teamudvikling kan også være træning af teamledere. Her vil de få redskaber, så de i hverdagen er i stand til at udvikle teamet. En teamleder vil desuden få indsigt i, hvordan man etablerer et team. Hvad skal de være bevist om, når de sammensætter et team? Hvordan får teamet det bedste fundament til at starte på, og hvad kræver det af lederen for at kunne give rammerne og målet for teamets arbejde?

Praksisorienteret undervisning

Underviseren vil bruge teori og modeller, som bliver koblet til deltagernes virkelighed og praksis, og analyseredskaberne kan fx være Belbins teamroller, MBTI-test eller Garuda-kompetenceprofil.