Profilværktøjer

Vi tilbyder forskellige profilværktøjer til dig, dit team eller hele organisationen. Profilværktøjerne varierer i kompleksitet, og hvert profilværktøj har sin egen styrke. Det bedste valg afhænger af, hvilken udfordring du eller din organisation står overfor. 

Herunder kan du se et udvalg af de profilværktøjer vi arbejder med

Belbins teamanalyse

Få sammensat og udviklet et dygtigt team, som øger arbejdsglæden blandt medarbejderne og bidrager positivt til organisationens præstationsevne.

Analysen er egnet til alle niveauer i organisationen – fx afdelingsteams, projektteams eller lederteams.

Teammedlemmerne bliver bevidste om deres rolle i teamet, styrker og udviklingsmuligheder, og teamet som helhed får gavn af medlemmernes individuelle kompetencer og får sat fokus på eventuelle begrænsninger og udfordringer.

Ledelsen får konkrete værktøjer og metoder, så de kan sammensætte nye optimale teams og udvikle eksisterende teams, fx med teamtræning, efteruddannelse eller omorganisering.

DiSC-personprofil

Få et solidt redskab til bl.a. personlig udvikling, rekruttering og karriereudvikling, som er anerkendt både i Danmark og internationalt.

Når du udfylder en DiSC-personprofil, får du større indsigt i og øget bevidsthed om egne og andres adfærdsmønstre og motivationsfaktorer, en vurdering af dine stærke og svage sider og større forståelse for og dermed en bedre kommunikation med andre.

Garuda-kompetenceprofil

Få et af markedets mest omfattende profilværktøjer, som giver et godt udgangspunkt i en dialog om dine stærke og svage sider – set i forhold til din nuværende arbejdssituation og dine fremtidige karrieremålsætninger.

Kompetenceprofilen tegner sig ud fra din prioritering mellem og svar på 320 udsagn om din adfærd, din psyke og dit temperament.

Tag en Garuda-profil i forbindelse med et uddannelsesforløb eller som en selvstændig konsulentydelse. 

MBTI (Myers-Briggs Type Indikator)

Få øget indsigt i og større forståelse for din egen og andres adfærd.

En MBTI-proces inddelt alle i typer med særlige præferencer, kompetencer og adfærdstræk. Indikatoren sætter fokus på, hvorfor vi reagerer forskelligt i ens situationer.

For virksomheden er det en konstruktiv måde at undersøge virksomhedens forskellige medarbejdertyper, og hvordan man udnytter deres forskellige potentialer på bedste vis.

Velegnet som både selvstændig aktivitet og som indslag på fx afdelingsseminarer, teambuilding mv.