Proceskonsulent og sparring

Vi tilbyder at styre processer og professionel sparring som en aktiv vej til en effektiv håndtering af problemer og udfordringer. Sparring er løsningen, hvis behovet er at finde frem til, hvordan man gør det rette under de givne forudsætninger.

Sparring sætter den professionelle diskussion og samtale i fokus og indeholder bl.a. en analyse af den aktuelle situation, en afvejning af risiko og udfald, konsekvensen af svaghed og styrker, muligheder og trusler mv.

Vi har ligget og hvilet lidt på laurbærrene i for lang tid og trængte til at komme tilbage og få ånden i huset igen, til en kultur hvor alle følte trivsel på deres arbejde. Vi fornemmede, at der var nogle medarbejdere, som ikke trivedes, som de burde gøre. Dette ville vi gerne have ændret, og samtidig få alle medarbejdere løftet inden for områderne, respekt for forskellighed, opdage hinandens styrker og anerkendende kommunikation.

— Dora Mikkelsen, SFO-leder og leder af pædagogisk udvalg på Vorbasse Skole i Billund kommune