Coaching

Vi kan hjælpe dig med at styrke dine kompetencer inden for coaching. Du bliver trænet i at anvende coaching som en del af din ledelsesstil, og du får indsigt i, hvordan du skaber et optimalt coachingmiljø i din virksomhed.

Vi tilrettelægger hvert forløb individuelt i forhold til dine ønsker og behov, og vi tager naturligvis udgangspunkt i din virkelighed og praksis i virksomheden. Du får indsigt i relevante teorier og modeller, som vi kobler til konkrete cases, du arbejder med. 

Få konkret træning i coaching

Forløbet tilrettelægges typisk som en blanding af oplæg fra vores konsulenter, konkret træning i coaching, små opgaver, du skal løse, og ikke mindst brugbar sparring og feedback.

Efter et coachingforløb er du typisk i stand til at:  

  • sætte ord på coaching som metode
  • håndtere metoder, faser og en bred vifte af værktøjer og spørgeteknikker inden for coaching
  • reflektere over din egen praksis som coach
  • anvende anerkendende kommunikation

Vi har flere konsulenter, som mestrer coaching. Hver coach har sine særlige kompetencer og metoder. Kontakt os – så finder vi et match, som giver de bedste resultater for dig og din virksomhed.