Marketingplanlægning og -forhandling

Study4player

’Marketingplanlægning og -forhandling’ er for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for markedsføring.

Du lærer at planlægge, udvikle og implementere markedsføringsplaner. Du får kompetence til at gennemføre kulturanalyser og vurdere interkulturelle kompetencer. Og du bliver klædt på til at gennemføre forhandlinger og til at forstå forhandlingsprocessens forskellige trin og faser. Endelig lærer du at tage højde for markedsføringsøkonomiske og juridiske forhold.

Indhold

 • Grundlæggende markedsføringsplanlægning og –implementering
 • Forhandlingsteknik, -kommunikation og –proces
 • Kulturparametre, -teori og -analyse
 • Udarbejdelse af markedsførings- og handlingsplaner
 • Juridiske forhold

Dit udbytte

’Marketingplanlægning og -forhandling’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

 • udvikle og implementere virksomhedens markedsføringsaktiviteter – nationalt og internationalt
 • forhandle professionelt i salgs- og markedsføringsrelaterede situationer
 • planlægge, håndtere og gennemføre en forhandling og vurdere alle forhandlingsprocessens trin og faser
 • foreslå og udvælge løsningsmuligheder i form af markedsføringstiltag, handlingsplaner, kulturanalyser og forhandlingsteknikker
 • forstå og inddrage kulturparametre og tværkulturelle problemstillinger i arbejdet med virksomhedens markedsføring
 • anvende relevante juridiske forhold – fx aftaleret og markedsføringslovgivning

Eksamen og ECTS-point

’Marketingplanlægning og -forhandling’ afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget giver til 10 ECTS-point.