Afgangsprojekt salg og markedsføring

Study4player

Du vælger et emne til dit afgangsprojekt - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed. 

Formålet er, at du demonstrerer din evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Du skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamensform

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination.