Forandringsledelse

Study4player

”Survival of the fittest” er ikke en hyldest til den stærkeste, men til dem som forstår at tilpasse sig forandringerne. Lige meget om du befinder dig i et ”blåt ocean” eller på en ”brændende platform”, er det afgørende, at du som leder kan skabe den nødvendige bevægelse og fremdrift til at indfri potentialet, når mulighedernes vindue står åbent. Eller stiger af i tide, hvis hesten er død.

Forandringer ER svære - og med ny teknologi, øget tidspres og større kompleksitet i forandringer kan det være en udfordring at bevare overblikket, når bølgerne går højt. Håndteringen af forandringer er en af de absolut vigtigste ledelsesdiscipliner og afgørende for succes eller fiasko. Desværre bliver den menneskelige faktor alt for ofte undervurderet og resulterer i, at medarbejdere og organisation ikke flytter sig i den rigtige retning, og de ønskede forandringer løber ud i sandet.

Forandringsledelse er ikke bare 3 slides på et fredagsmøde. Forandringer skal gøres levende, og du skal kunne bygge bro mellem teori og praksis. Det kræver en dyb forståelse for forandringers dna og intensiv træning i, hvordan du som leder sætter værktøjskassen i spil.

På dette forløb styrkes du i at skabe succesfulde forandringer i praksis. Du klædes på til at gøre forandringer meningsfulde og levende - både i en konkret forandringssituation, eller igangsætte udviklingen af en kultur, der er mere agil, modig og hurtig.

Målgruppe

Forandringsledelse er for alle nuværende og kommende ledere - samt uformelle ledere, der via deres rolle som f.eks. tillidsrepræsentant (TR) eller lign. er involveret i forandringsprocesser. 

Indhold

  • Forandringsprocessen: Hvad er den typiske forandringscyklus, og hvilke håndtag kan du bruge i de forskellige faser. Hvordan gør du - og hvad er effekten af de forskellige tilgange?
  • Den menneskelige faktor: Forståelsen for den menneskelige reaktion på forandringer, hvordan du kan arbejde med at imødekomme modstand og i bedste tilfælde skabe motivation. Fokus på adfærdsdesign og hvordan du ændrer vaner og skaber ny adfærd i praksis.
  • Din lederrolle: Fokus på dine styrker og svagheder i de forskellige roller, der er behov for i forskellige situationer.

Dit udbytte

  • Indsigt og træning, der klæder dig på til at gennemføre succesfulde forandringer og skabe resultater.
  • Case og simulering, der viser dig konsekvenserne af dine beslutninger, og skærper dine erfaringer, inden du skal øve dig i den virkelige verden.
  • Du lærer at tackle og imødekomme den modstand, der stort set altid opstår før og under forandringsforløb.
  • Du får din egen personlige personprofil med dyb indsigt i dine egne præferencer og lederprofil - og hermed kendskab til dine styrker og mulige svagheder, som du skal være opmærksom på som leder.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. ‘Forandringsledelse' giver 10 ECTS-point.