Erhvervsret

Med faget opnår du kompetencer, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Du vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø.

Indhold

  • Retskilder, domstolssystemet og procesret
  • Aftaleret
  • Køberet: nationalt og internationalt
  • E-handel
  • Markedsførings- og konkurrenceret
  • Erstatning og forsikring
  • Ansættelsesret
  • Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold
  • Insolvensret
  • Virksomhedsformer og hæftelse.

Eksamen og ECTS-point

Faget erhvervsret afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve, på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission. Eksamen vil have en ekstern censor. 
Faget svarer til 10 ECTS-point. 

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i Aalborg