Uddannelsens opbygning

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning

Uddannelsen løber over 3 år, og den består af 6 såkaldte akademifag, et afgangsprojekt og brancherettede temadage.

Det giver dig samlet set 60 ECTS-point, hvilket svarer til en hel akademiuddannelse. I niveau svarer det til, at du har en kort videregående uddannelse.

Der vil være 7 fremmødedage for hvert akademifag på 10 ECTS-point og 4 fremmødedage for hvert fag på 5 ECTS-point.

Hvis du kun har lyst til at tage 1 eller 2 fag, og ikke den samlede uddannelse, så kan du også det.

Den samlede uddannelse består af:

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning er en fleksibel akademiuddannelse, som tager udgangspunkt i akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion.  

Bilbranchens nye servicerådgiveruddannelse skal hjælpe os med at tiltrække nye profiler til eftermarkedssiden, så vi fortsat kan levere den rette service og oplevelse til vores kunder. Fremtiden byder på stigende krav til alle i branchen, og denne uddannelse skal hjælpe os til at imødekomme disse på områder som blandt andet kundedialog, anvendelse af digitale værktøjer, procesoptimering og effektivitet. Akademiuddannelsen er desuden et springbræt til relevant videreuddannelse, hvilket fremadrettet vil være nødvendigt.

— Jan Johannesen, koncern HR-chef, Nic. Christiansen Gruppen

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig