Tilskudsmuligheder

Afhængigt af din uddannelsesbaggrund kan du søge om at få dækket deltagerbetalingen:

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 kr. pr. år via omstillingsfonden.

Læs mere om omstillingsfonden her