Få en uddannelse som international konsulent

Styrk dine konsulentkompetencer og øg din professionalisme som konsulent.

Denne skræddersyede uddannelse til konsulentbranchen er udviklet af CMC Denmark i samarbejde med to af de største erhvervsakademier i Danmark, CphBusiness og Erhvervsakademi Aarhus.

I samarbejdet mellem en privat uddannelsesaktør og to store erhvervsakademier, som begge har stor erfaring med at uddanne ledere og projektledere, krydres den internationale konsulentuddannelse med udvalgte fagmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse.

Målgrupper for uddannelsen

Uddannelsen er relevant for de typer af konsulenter, som rådgiver inden for et bestemt ekspertiseområde. Konsulentgerningen anskues som en profession, hvor du som konsulent ønsker at professionalisere og videreudvikle din unikke ekspertise.

Uddannelsen er særligt relevant for:

  • Interne konsulenter fra såvel den private som den offentlige sektor
  • Nyuddannede, der gerne vil videreuddanne sig ad konsulentvejen -
  • SMV inden for konsulentbranchen
  • Erfarne ledere, der ønsker at gå konsulentvejen

Udbytte af uddannelsen

  • Uddannelsen fokuserer på at kvalificere og differentiere dig
  • Uddannelsen giver en god forberedelse til den internationalt anerkendte CMC-certificering som konsulent
  • Indholdet og opbygningen af uddannelsen sikrer, at du kommer på rette niveau, og i kombination med CMC-certificeringen er du bedre sikret for fremtiden.

Opbygning af uddannelsen

Rammen for uddannelsen er en international Body of Knowledge, som er akkrediteret under CMC Global. Desuden anvendes den international anerkendte ISO 20700 som standard for konsulentarbejde. Således sikres at uddannelsen svarer til internationale standarder.

Uddannelsen består af 6 moduler. Derudover indleder du uddannelsen med et webinar og afslutter den med muligheden for en certificering i konsulentarbejdet. Undervisningsdage er normalt 8.30-16, men nogle fag kan også tages om aftenen eller som e-læring.

Webinar, 6 moduler og certificering

Webinar – introduktion til hele uddannelsen ved CMC Denmark

Se dato for webinar hos CMC Denmark

Varighed: ½ dag

Modul 1: Konsulentfaget som profession, herunder konsulentens fundament samt udvalgte konsulentroller ved CMC Denmark

Se datoer for faget hos CMC Denmark

Varighed: 2 dage

Modul 2: Viden- og innovationsledelse (diplomfag, 5 ECTS-point)

Se datoer for faget i København
Se datoer for faget i Aarhus

Varighed: 4 dage + eksamen

Modul 3: Relationer og proces ved CMC Denmark

Se datoer for faget hos CMC Denmark

Varighed: 2 dage

Modul 4: Kommunikation og organisation (diplomfag, 5 ECTS-point)

Se datoer for faget som e-læring
Se datoer for faget i Aarhus

Varighed: 4 dage + eksamen

Modul 5: Ledelse og filosofi (diplomfag, 5 ECTS-point)

Se datoer for faget i København
Se datoer for faget i Aarhus

Varighed: 4 dage + eksamen

Modul 6: Rammer for konsulentarbejdet ved CMC Denmark

Se datoer for faget hos CMC Denmark

Varighed: 2 dage

Mulighed for certificering gennem CMC Denmark

Se de 4 niveauer for certificering hos CMC Denmark

 

Hvorfor er uddannelsen relevant?

Konsulentbranchen bliver til stadighed udfordret af kunder, der stiller større og større krav til konsulenters evner til at skabe troværdighed omkring deres eksistensgrundlag.

Evnen til at skabe tillid, som hverken bliver for nær eller fjern. Evnen til at påvise faglige kompetencer. Evnen til at arbejde internationalt uden at miste sit nationale ståsted. Evnen til hurtigt at sætte sig ind i en ny situation og selve virksomheden for efterfølgende at skræddersy løsninger hertil. Kendskabet til metoder og trends, som kunden ikke har haft tid og lejlighed til at sætte sig ind i. Evnen til at levere resultater, som kan bevises og gør en forskel.

Konsulentens evner er derfor under et stort pres, men det er profilen på fremtidens konsulent – om vi vil det eller ej.

I takt med at kunderne selv bliver dygtigere, bliver kravene til konsulenterne selvfølgelig også større. I dag bruger man konsulenter med henblik på at se en effekt af de penge, man har brugt, og ikke bare til at blåstemple en konklusion, man allerede havde i forvejen. Kunderne forventer med god grund mere.

En ambitiøs uddannelse

Uddannelsen er designet således, at den styrker såvel dine personlige som faglige kompetencer. Der er fokus på at forøge din kapabilitet og adfærd gennem praktisk opgaveløsning (gerne på egne projekter) og samtidig forøge din forretningsindsigt og relations opbygning, så også din forretningsværdi forøges.

Erfarne undervisere

En ambitiøs uddannelse kræver erfarne og certificerede undervisere, som kommer fra både det akademiske og praktiske miljø. Alle undervisere har mange års erfaring inden for de områder, de underviser i. Underviserne vil gøre brug af fleksible læringselementer, så indlæringen bliver udfordrende og spændende.

Niveau

Denne uddannelse giver 15 ECTS-point, der kan benyttes til meritoverførsel indenfor videregående uddannelser i Danmark eller i udlandet. Herudover siger ECTS-point noget om arbejdsbelastningen på uddannelsen.

Undervisningsmaterialet svarer til bachelorniveauet og materialet er både på engelsk og dansk. Undervejs er der indlagt 3 eksaminer og en afsluttende certificering i konsulentarbejde. Hvis man har erfaring nok, kan der certificeres på det niveau der matcher erfaringen. Varighed for uddannelsen er ca. 18 måneder.

Optagelseskrav

Din uddannelsesbaggrund skal typisk være en kortere videregående uddannelse eller derover, samt mindst to års erhvervserfaring. Her er det optimale, at du har praksiserfaring (2-3 år) inden for ledelse, rådgivning eller projektledelse.

Har du ikke den formelle uddannelsesbaggrund, kan vi se på den baggrund, du ellers har, via en såkaldt realkompetencevurdering. Kontakt os for mere info.

Uddannelsen kan suppleres

Det er muligt at supplere uddannelsen med andre tilvalgsfag eller uddannelser hos CphBusiness eller Erhvervsakademi Aarhus.

Pris

Prisen pr. modul varierer, men er maksimalt 8.600 kr inkl. fuld forplejning. Prisen er afhængig af, om du tager diplomfagene i Aarhus eller København. Priserne er eksklusive moms og CMC-certificering.