Organisation og arbejdspsykologi

Den grønne branche

Bliv kvalificeret til professionelt at håndtere ledelsesmæssige forandringer, udvikling, kultur og motivation. Med 'organisation og arbejdspsykologi' får du praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering, kultur, trivsel og motivation.

'Organisation og arbejdspsykologi' er for dig, som ønsker at udvikle din forståelse for organisatoriske og arbejdspsykologiske processer og problemstillinger, så du aktivt kan tage del i løsningen af organisationens udfordringer.

Indhold

  • Organisationsstruktur og organisationsudvikling. Handler b.la. om hvordan du sikre at din organisations opbygning understøtter organisationens udvikling og effektivitet bedst muligt
  • Styringsprocesser. Handler b.la om hvordan organisationens styringsprocesser understøtter medarbejdernes adfærd bedst muligt
  • Individ, grupper og teams handler b.la om hvordan lederen og teamet kan arbejde med teamets udvikling og opgaveløsning
  • Motivation, trivsel og arbejdsmiljø i arbejdslivet. Handler b.la om hvordan organisationen arbejder konkret med motivation, trivsel og arbejdsmiljø. Og hvordan organisationen kan håndtere individer/gruppers forskellighed på det arbejdspsykologiske plan
  • Kultur, værdier og normer. Handler b.la om hvordan organisationskulturen påvirker medarbejdernes handlinger og adfærd. Desuden om lederens muligheder for at påvirke organisationskulturen.
  • Forandringsprocesser. Handler b.la om hvordan du kan arbejde med forandringsprocesser i organisationen.

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion - og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Eksamen og ECTS-point

Organisation og arbejdspsykologi afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt (8 sider).  Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver til 10 ECTS-point.

Underviser

Ole Legarth Ernst har arbejdet med uddannelse og ledelsesudvikling siden 1990 som projektleder, kon­sulent, underviser og har flere års erfaring med inter­nationalisering og det at arbejde med andre kulturer. Ole har fokus på at se deltagerne udvikle sig menne­skeligt og fagligt og blive mere succesfulde i deres job.

Organisation og arbejdspsykologi er et virksomhedstilpasset forløb, som også indgår som fag på akademiuddannelsen i ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, hvis du ønsker at fortsætte og tage en hel uddannelse.

Faget går fint hånd i hånd med 'ledelses i praksis' og kan også stå alene.