Projektledelse

Den grønne branche

Bliv klogere på hvordan du kan arbejde mere effektivt og anderledes med nye ruiner og processer. Du tilegner dig den fornødne viden om, hvad der kræves for at agere som ambassadør for god holdning og adfærd. Du får forståelse for de vigtigste faser i et projekt: Opstart, planlægning, gennemførelse og evaluering. Du bliver bevidst om egne styrker og udviklingsområder som projektdeltager.

Fagets indhold

  • Værktøjer til at ”tage ejerskab” i forhold til at styre eller deltage i udvikling og/eller implementering af projekter fra start til slut
  • Projektmodeller, herunder agile (adræt/fleksible) projektformer
  • Projektetablering og –mål. Værktøjer til at designe processer og forløb – flowforståelse, rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
  • Håndtering af gruppedynamik og gruppeprocesser
  • Planlægning, prioritering og proces
  • Projektet som forandringsproces
  • Fra projekt til dagligdag: Hvordan konverterer man projektopmærksomheden og den særlige energi i et nyt projekt ind i en travl dagligdag, hvor det konkrete it projekt blot bliver endnu en opgave i den lange række?
  • Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med implementering af  projekter
  • Praktisk træning i forbindelse med implementering og facilitering
  • Vi arbejder med dit eget projekt som case

Målgruppe

For alle nuværende og kommende projektledere eller projektmedarbejdere. Om du sidder med salg, indkøb, produktion eller kommunikation – er ikke afgørende, her sætter vi fokus på processen og hvordan det kan hjælpe dig til at styrke overblik og effektivitet.

Underviser

Undervisningen varetages af vores erfarne chefkonsulent Niels Holt. Han har stor praktisk erfaring både som projektleder, projektkoordinering og uddannelse af projektdeltagere på alle niveauer. Niels' rolle er at skabe et læringsrum, hvor du som deltager får de bedste muligheder for at bruge teorien, modellerne og værktøjerne i praksis.

Eksamen

Faget afsluttes med en eksamen, der tager sit udgangspunkt i din egen problemstilling fra din hverdag. Casen på 2 sider danner ramme for en mundtlig eksamen på 30 min.

Projektledelse er et virksomhedstilpasset forløb, som også indgår som fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, hvis du ønsker at fortsætte og tage en hel uddannelse.