Produktionsstyring

Den grønne branche

Har du behov for og ønske om at udvikle din viden om produktionsstyring i et produktionsgartneri?

GLS-a, 3F og Erhvervsakademi Aarhus udbyder sammen dette enkeltfag som er målrettet medarbejdere i væksthusproduktion. Faget løfter dig, der har baggrund som gartner eller lignende. Det nye enkeltfag gør dig stærkere i jobbet i et produktionsgartneri.

Indhold

 • Produktionsstyring
  • Dataindsamling og modelopbygning
 • Produktionsplan
  • Kulturvalg, fremstilling og belastningsplan
  • Øvelser i konkret planlægning i Excel regneark
 • Planlægning i aktuelt styringsprogram
  • Øvelse i demoversion af GreenPlan

Udbytte

Med faget'produktionsstyring' får du kompetencer til at:

 • Anvende værktøjer til styring og optimering af planteproduktion
 • Vurdere en produktionsplan
 • Finde inspiration til at udarbejde eller forbedre egne planlægnings- og styringssystemer

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt der indeholder en produktionsplan. Produktionsstyring giver 5 ECTS-point.

Sådan underviser vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine erfaringer. Din læring sker i et læringsforløb, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem løsning af opgaver i mindre grupper.

Underviser

Marianne Jepsen vil være underviser på holdet og har stor erfaring fra undervisning af jordbrugsteknologer med speciale i gartneri, og ser kobling mellem teori og praksis som det essentielle i efteruddannelse af gartnere.