Organisation og arbejdspsykologi

Study4player

Som leder skal du tage del i løsningen af organisatoriske problemstillinger samt i organisatoriske forandringsprocesser og strategiske udviklingsprocesser.

Med 'organisation og arbejdspsykologi' får du analysemæssige værktøjer til at arbejde med din virksomheds kultur og udvikling. 

Målgruppe

'Organisation og arbejdspsykologi' er for dig, som ønsker at udvikle din forståelse for organisatoriske og arbejdspsykologiske processer og problemstillinger, så du aktivt kan tage del i løsningen af opgaver inden for området. 

Indhold

 • Nyere og klassiske organisationsmodeller
 • Mekanistisk og organisk organisation
 • Individ, grupper og teams
 • Virksomhedskultur og etik
 • Organisationsudvikling, herunder udviklings- og krisefaser
 • Styring og processer
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Arbejdspsykologi 

Dit udbytte

Når du har taget 'organisation og arbejdspsykologi', kan du:

 • vurdere organisatoriske problemstillinger og formidle løsningsmuligheder
 • analysere virksomhedens behov for udvikling inden for det organisatoriske og arbejdspsykologiske område
 • anvende metoder til udvikling af samspillet i grupper
 • analysere samspillet mellem virksomhedens struktur, processer og kultur
 • anvende ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med løsninger af organisatoriske problemstillinger. 

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion - og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper. 

Eksamen og ECTS-point

'Organisation og arbejdspsykologi' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et kort skriftligt projekt. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 'Organisation og arbejdspsykologi' svarer til 10 ECTS-point.

Organisation og arbejdspsykologi

Startdato: 31-08-2020

Opstartsgaranti

Pris: 6.900 kr.

Tidspunkt: Dag